Hočejo rento zaradi drugega tira

V Gabrovici in Ospu so že nejevoljni zaradi gradnje dostopnih cest do drugega tira, ker se podizvajalec Euroasfalt ni držal zahteve krajanov, da ne sme uporabljati cest po Osapski dolini. Na zboru krajanov, na katerem so jim projektanti predstavljali gradnjo tira, so bili precej nezaupljivi, čeprav so jim predstavniki 2TDK pritrdili in obžalovali samovoljo gradbinca.

V krajevni skupnosti Črni Kal so toliko bolj pozorni glede vplivov gradnje, saj imajo že izkušnje pri 
gradnji avtoceste. Vprašanj je bilo toliko, da se bodo gotovo srečali še na kakšnem zboru krajanov.   Foto: Katja Gleščič
V krajevni skupnosti Črni Kal so toliko bolj pozorni glede vplivov gradnje, saj imajo že izkušnje pri gradnji avtoceste. Vprašanj je bilo toliko, da se bodo gotovo srečali še na kakšnem zboru krajanov.  Foto: Katja Gleščič

ISTRA > Zaradi poslabšanja kakovosti življenja krajani v krajevni skupnosti Črni Kal hočejo rento. A ta ni predvidena. Koprski župan Aleš Bržan pa je pred krajani poudaril, da pričakuje, da bo od več kot milijardo evrov vrednega drugega tira za kakšen milijon evrov infrastrukture in drugih pridobitev ostalo tudi lokalni skupnosti.

Izvršni direktor 2TDK Marko Žitnik, specialist za predore pri 2TDK Drago Dvanajščak, projektant proge Edmund Škerbec iz SŽ-Projektivno podjetje in glavni nadzornik projekta Franc Likar iz DRI so v preteklih dneh odgovarjali na vprašanja krajanov na Škofijah, v Dekanih in Gabrovici. Zbrali smo nekaj odgovorov.

Kdaj bodo opravili monitoring začetnega stanja objektov, da bodo po gradnji lahko izračunali morebitno škodo na hišah?

Na Škofijah in v Dekanih je bil tak monitoring že narejen. Tisti, ki niso dovolili pregleda svojih hiš, lahko za to še enkrat zaprosijo. V Gabrovici pa ni predviden monitoring, ker je zunaj vplivnega območja. Vaščani Gabrovice ga kljub temu zahtevajo. “Če kdo meni, da bo z gradnjo prizadet, lahko to sporoči predstavnikom krajevne skupnosti. Prihodnje leto pred glavno gradnjo bo izbrani izvajalec moral opraviti še en monitoring,” jim je povedal Marko Žitnik.

Kako bodo rešili težave z odvodnjavanjem, ki so nastale že po gradnji avtocestnega viadukta, tako da velike količine vode ob nalivih povzročajo škodo na zemljiščih?

“2TDK za nazaj tega ne more urejati. Smo pa s tem problemom seznanili Dars in dobili zagotovilo, da bodo skupaj s krajevno skupnostjo Črni Kal v najkrajšem času pripravili ukrepe,” je povedal Marko Žitnik.

Bodo dostopne ceste do gradbišč in bodočega tira, ki jih zdaj gradijo, ostale krajanom?

Bodo. Asfaltirane. Po koncu gradnje jih bodo navezali na obstoječe ceste, da bodo krajani tudi po njih lahko dostopali do svojih zemljišč. Ena od servisnih cest bo na pobudo krajanov po koncu gradnje proge lahko postala obvoznica okoli vasi Osp in Gabrovica.

Za dodaten tir nova čezmejna presoja

Kdaj bo dvojni tir in kdaj bo obstoječi tir ukinjen?

Zdaj se gradi desni tir, gledano z Divače proti Kopru (27 kilometrov), in razširjene servisne cevi treh največjih predorov (19 kilometrov), ki bodo osnova za bodoči levi (tretji) tir. Letos naj bi začeli graditi viadukte in mostove v dolini Glinščice, do konca leta 2023 načrtujejo zaključek gradnje vseh predorov, leta 2025 pa drugi tir v celoti. Direkcija za infrastrukturo pripravlja dokumentacijo za tretji tir: potrebni sta sprememba državnega lokacijskega načrta in tudi nova čezmejna presoja vplivov na okolje.

Kaj pomeni dvojni tir za prehod proge pod avtocestnim viaduktom?

Drugi tir bo med četrtim in petim stebrom avtocestnega viadukta, bodoči tretji tir pa med petim in šestim stebrom. Dvotirna proga pod avtocestnim viaduktom bo na dveh ločenih viaduktih in bo v betonskem koritu (zaščita proti hrupu, burji in pred iztirjenjem vlaka).

V Dekanih skrbi betonarna, na Škofijah pa miniranje

Na zboru krajanov na Škofijah je ljudi skrbelo predvsem miniranje ob gradnji predora Tinjan. Bojijo se tudi, da bodo zaradi gradnje prekinjene vodne žile in bodo usahnili vodnjaki. Na 2TDK trdijo, da je takšna možnost izredno majhna. Krajani so izvedeli tudi, da bo nad predorom v Zgornjih Škofijah velik v zemljo vkopan vodohran za primere požara v predoru.

V Dekanih so glas dvignili lovci, ker naj bi izgubili več sto hektarjev lovnih površin. Še najbolj pa so tamkajšnji prebivalci nejevoljni zaradi načrtovane nove betonarne zelo blizu hiš, čeprav so na območju že druge betonarne še od gradnje avtocest.


Najbolj brano