Podjetja so že začela ustvarjati rezerve

“Očitno so se gospodarske družbe res nekaj naučile iz pretekle krize, saj lahko iz podatkov ugotovimo, da je lani zelo narasla postavka rezerv iz dobička. Družbe torej že mislijo na morebitne bodoče težave in si ustvarjajo rezerve,” je ob predstavitvi poslovanja primorsko-notranjskega gospodarstva poudarila vodja postojnske izpostave Ajpesa Larisa Benassi.

Larisa Benassi Foto: Veronika Rupnik Ženko
Larisa Benassi Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Primorsko-notranjsko gospodarstvo je po oceni Larise Benassi tudi lani poslovalo zelo uspešno, saj je ustvarilo 66,6 milijona evrov neto čistega dobička, kar je 24 odstotkov več kot v letu poprej. Po rasti dobička se je regija tako med vsemi 12 statističnimi regijami uvrstila na peto mesto in med polovico tistih, ki so lani neto čisti dobiček povečale.

Ohlajanja še ni čutiti, a gospodarstvo je previdnejše

“Predvidevam, da se bo uspešno poslovanje nadaljevalo tudi v tem letu, s kančkom previdnosti in očesom na tujih partnerjih, s katerimi obsežno poslujemo,” napoveduje Benassijeva.

Pozitivno tudi samostojni podjetniki

Samostojni podjetniki so lani ustvarili slabih deset milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, kar je devet odstotkov več kot predlani, vendar pa je njegov delež v dobičku gospodarstva regije padel iz preteklih 16 na 13 odstotkov. Poročilo je lani predložilo 1.525 samostojnih podjetnikov. Zaposlovali so 1046 delavcev, kar pomeni enajst odstotkov delavcev zaposlenih v gospodarstvu regije. Povprečna bruto plača pri podjetnikih je lani znašala 1044 evrov, kar je 64 evrov več kot v letu 2017.

Družbe so lani skupno ustvarile 1,4 milijarde prihodkov. Več kot dve tretjini jih je poslovalo pozitivno, ustvarile pa so 71,6 milijona evrov čistega dobička, slaba tretjina družb pa je zabeležila pet milijonov evrov čiste izgube, ki se je v primerjavi s predlani povečala za 23 odstotkov.

Najbolj zaslužne za ustvarjeni dobiček so srednje in velike družbe. Le 34 družb od skupno 1135, ki so predložile poročila, je skupaj ustvarilo kar dve tretjini vsega neto čistega dobička. Čisti dobiček nad pol milijona evrov je zabeležilo 24 družb. Paradni konji ostajajo družbe s področja predelovalne dejavnosti, kot je predelava lesa, gume in plastike ter proizvodnja kovinskih izdelkov. Med temi družbami je tudi največ izvoznikov. Regijsko gospodarstvo je nadpovprečno izvozno usmerjeno, saj na tujih trgih, zlasti držav Eu, ustvari 49 odstotkov prihodkov od prodaje.

24

družb iz primorsko-notranjske regije je ustvarilo čisti dobiček nad pol milijona evrov

Največji delež neto čistega dobička regije in največ dodane vrednosti so ustvarile družbe iz postojnske občine, ki so po dveh letih prehitele ilirskobistriške.

Zadolževanje ni zaskrbljujoče

Po besedah Benassijeve so zaznali, da družbe pomemben del svojega poslovanja financirajo z lastnimi viri, ki so se realno povečali. Zadolževanje v regiji je 15-odstotno, na ravni države pa 19-odstotno. “Investicije v osnovna sredstva so v obdobjih gospodarske rasti osem do desetodstotne, opazno je povečanje vlaganja v razvoj in letos še posebej povečanje rezerv iz dobička.”

Dva večja izgubarja

Rast dobička je bila lani sicer vendarle nekoliko nižja kot leto poprej, kar pa Benassijeva povezuje predvsem z dvema večjima izgubarjema, ki sta celoten rezultat potegnila navzdol. To sta bili podjetji KP-Plast iz Neverk in Intech-les z Unca, ki sta skupaj ustvarili 1,1 milijona evrov čiste izgube, kar je 22 odstotkov čiste izgube v regiji. Lani je v stečaju končalo 12 družb, med pomembnejšimi Javor Furnir in Pekarna Postojna.

Nekaj sprememb so na postojnski izpostavi Ajpesa zaznali tudi pri dejavnostih. Glede na dobiček padata dejavnost prometa in gostinstva, krepita pa se, kar je vzpodbudno, področje gozdarstva in informacijske oziroma komunikacijske dejavnosti.

Primorsko-notranjsko gospodarstvo tako po številu družb in zaposlenih kot tudi po neto dodani vrednosti in neto čistemu dobičku še vedno ostaja na enajstem mestu med 12 slovenskimi regijami. Zaostaja tudi po povprečni bruto plači, ki se je lani v družbah dvignila na 1443 evrov, kar je 13 odstotkov manj od republiškega povprečja. Po nihanju v preteklih letih pa je lani za šest odstotkov zraslo tudi število zaposlenih na 8672 delavcev.


Najbolj brano