Medvešček blizu novemu imenovanju

Od sedmih kandidatov, kolikor se jih je prijavilo na razpis za novega direktorja Doma upokojencev Izola, razpisne pogoje izpolnjuje samo zdajšnji direktor Vasja Medvešček. O njem pa se morata izreči še občinski svet in ministrstvo za delo.

Vasja Medvešček Foto: Mitja Marussig
Vasja Medvešček Foto: Mitja Marussig

IZOLA > “Komisija je ugotovila, da je šest kandidatov oddalo nepopolne vloge, čeprav smo v javnem razpisu navedli, da takšnih vlog ne bomo obravnavali,” pojasnjuje predsednik sveta javnega zavoda Vlado Marić, tudi izolski podžupan. “Edini kandidat, ki izpolnjuje pogoje in je predložil vsa dokazila, je sedanji direktor Vasja Medvešček, ki se je v torek še dodatno predstavil svetu zavoda.”

Devetčlanski svet ga je soglasno izbral za direktorja za prihodnjih pet let, občinski svet mora k temu podati sicer nezavezujoče mnenje, kar se bo zgodilo že na seji 25. aprila, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa soglasje. Ministrstvo ga mora dati ali zavrniti v 60 dneh, Vasji Medveščku bo zdajšnji mandat potekel konec maja.

In kaj so zahtevali od kandidatov? Dokazila o diplomi, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah in obvladanju osnovne ravni italijanskega jezika, pa tudi o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda. Glede slednjega bi upoštevali tudi, če bi se tisti, ki ga še nimajo, zavezali, da ga bodo pridobili v enem letu, kot dopušča zakon. Pričakovali so kratko predstavitev programa dela in vizijo razvoja doma ter znanja iz gerontologije, psihiatrije in dela z računalnikom.


Najbolj brano