Kakšen vpliv lahko imajo mladi

Občina Kanal je pred dnevi skupino mladih peljala na obisk mladinskega centra v Velenju, ki naj bi bil zgled na tem področju. To je eno zadnjih dejanj v projektu, ki želi spodbuditi aktivno državljanstvo mladih in se bo zaključil konec meseca s pripravo strategije kanalske občine zanje.

Mladi s Kanalskega se bodo zgledovali po Velenjčanih.  Foto: Staša Gregorič
Mladi s Kanalskega se bodo zgledovali po Velenjčanih.  Foto: Staša Gregorič

KANAL > Obisk mladinskega centra v Velenju, ki po pojasnilih občinske uprave v Kanalu velja za enega najbolje delujočih pri nas, je bil namenjen mladim od 13. do 30. leta. Enako velja za ves projekt. Občina Kanal ga je začela lani jeseni, mladim naj bi dal možnost sooblikovati politike zanje.

Dela ne zmanjka

Ekskurzije se je udeležil tudi Tine Horvat iz Deskel, ki je bil nad videnim navdušen. “Nismo si predstavljali, kako obsežno in kvalitetno je zastavljena njihova organizacija in kako velik vpliv imajo lahko mladi v neki lokalni skupnosti. Prek delavnic, ki so nam jih pripravili člani centra, smo izvedeli, kako bi lahko pritegnili še več mladih k aktivnejši participaciji.” Podobno pravi Maja Križnič iz Kanala: “Domov se vračamo polni zagona in novih idej, saj je velenjska mladina v dobrih desetih letih dokazala, kaj vse mladi zmoremo, če stopimo skupaj. Udejstvujejo se na vseh področjih, od športa do kulture, podjetništva in upajmo, da bomo te dobre prakse zmogli prenesti k nam.” Take izkušnje po njenih besedah vlivajo voljo ostati v rodnem kraju in tam biti aktiven. In to bi občina pravzaprav tudi želela doseči.

Maja Križnič

Kanal

“Domov se vračamo polni zagona in novih idej, saj je velenjska mladina v dobrih desetih letih dokazala, kaj vse mladi zmoremo, če stopimo skupaj.”

Dan pri Velenjčanih je bil eden zadnjih korakov v omenjenem projektu, ki je med drugim vključeval nekatere delavnice in srečanja, na katerih so udeleženci pridobivali tudi izkušnje iz vodenja, javnega nastopanja, retorike, prevzemanja vloge aktivnega državljana. Sredi marca je bilo predvideno srečanje, na katerem bi pripravili model za trajno sodelovanje mladih z občino. Na še enem sorodnem v soboto pa naj bi začrtali strategijo za mlade v Občini Kanal.

Ukrepi v prid mladim bodo vsaj na papirju

V soboto bodo predstavili dobre prakse participacije mladih v lokalni skupnosti ter področja, na katerih bo zasnovana strategija za mlade (zaposlovanje in podjetništvo, stanovanjske razmere, izobraževanje in informiranje, prostovoljstvo in aktivizem, ustvarjalno druženje mladih in zdrav življenjski slog), in način zbiranja idej mladih v občini. Mladi, občinska uprava in ostala javnost bodo izmenjali predloge in mnenja. Zaključno srečanje pa bo v Kanalu v okviru občinskega praznika konec aprila. Tedaj naj bi predstavili predloge mladih za letos, ki bi jih občina skušala vključiti v proračun, in tudi omenjeno strategijo.


Najbolj brano