Arheološko najdišče v Olmu

Strokovnjaki centra za preventivno arheologijo pod okriljem zavoda za varstvo kulturne dediščine so zasedli območje v Olmu, nasproti hipermarketa Mercator, kjer bodo v prihodnje zgradili neprofitne stolpiče in stanovanja za mlade družine.

Pred dnevi so nad Dolinsko cesto v Olmu   skopali prvo testno jamo, 
v kateri so arheologi iskali morebitne najdbe iz rimske dobe. Foto: Nataša Hlaj
Pred dnevi so nad Dolinsko cesto v Olmu skopali prvo testno jamo, v kateri so arheologi iskali morebitne najdbe iz rimske dobe. Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Na 14 mikrolokacijah nad Dolinsko cesto v teh dneh opravljajo raziskave in testne sonde, saj je tam arheološko najdišče Pri Angelu. Iz registra nepremične kulturne dediščine je razvidno, da gre za lokacijo antične poselitve z naselbinskimi najdbami iz rimske dobe.

V zavodu bodo pregledali geološke plasti in ugotavljali prisotnost morebitnih antičnih sledi, denimo novcev, drobnih rimskih najdb ali drugega gradbenega materiala iz tistega obdobja. Izkopavanja bodo opravili tudi na gramozni površini nasproti nakupovalnega centra, zato parkiranje tam nekaj časa ne bo mogoče.

Direktor koprskega javnega stanovanjskega sklada Goran Malenić napoveduje, da bo tudi od rezultatov arheoloških izkopavanj, ki jih sicer financira ministrstvo za kulturo, odvisna dinamika gradnje. Če bodo strokovnjaki odkrili kakšne najdbe, bo to zagotovo predstavljalo časovni zastoj.

“Novembra lani smo vložili dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja za enega od stolpičev. Upajmo, da ga bomo kmalu dobili, saj je to pogoj, da bo v projektu sodeloval republiški stanovanjski sklad, s katerim se dogovarjamo za sofinanciranje. Ta projekt so tudi sicer uvrstili v njihove razvojne načrte,” pravi Malenić. Če bo šlo vse po načrtih, bodo z gradnjo začeli konec leta. Dodaja še, da se z nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja dogovarjajo tudi o ureditvi 30 novih oskrbovanih stanovanj.


Najbolj brano