Izziv: mladim privzgojiti ljubezen do učenja

Ministrstvo za izobraževanje je včeraj v Ljubljani pripravilo prvi posvet o prihodnosti slovenskega šolstva. Med učitelji prevladuje pričakovanje, da bi jih moral izobraževalni sistem v bodoče razbremeniti birokracije in jim vrniti avtonomijo. Na ministrstvu se strinjajo, v beli knjigi, ki jo pripravljajo, pa se nameravajo vprašanju šolstva posvetiti še bistveno širše.

Do konca junija bo ministrstvo pripravilo pet javnih posvetov v 
različnih slovenskih krajih.  Foto: STA
Do konca junija bo ministrstvo pripravilo pet javnih posvetov v različnih slovenskih krajih.  Foto: STA

LJUBLJANA > Posveti z zainteresirano javnostjo bodo le del priprav na pisanje bele knjige o vzgoji in izobraževanju, novega strateškega dokumenta o tem, kakšno naj bo izobraževanje v prihodnosti. Drugi del priprav poteka na pristojnih inštitutih in zavodih, kjer skrbijo za raziskave in analize stanja, ministrstvo za izobraževanje pa bo k premisleku in dialogu povabilo tudi strokovno javnost.

Kompetence prihodnosti

“Šola mora odgovarjati na prihajajoče izzive,” je v uvodu v prvi posvet izpostavil minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Med temami, ki bi se jim pri snovanju sprememb veljalo posvetiti, so kompetence, ki ji bomo potrebovali v prihodnosti. V luči raziskav, ki kažejo, da slovenski učenci nimajo radi izobraževanja, se poraja tudi vprašanje, kako privzgojiti ljubezen do učenja.

Jernej Pikalo

minister za izobraževanje

“Vprašanja v šolstvu so kompleksna in treba jih bo obravnavati z več vidikov.”

Na novo je treba razmisliti o vlogi učitelja. Virov znanja je danes veliko, učitelj pa je le eden od teh virov. Kar nam manjka, je postavitev pridobljenega znanja v kontekst. Naš sistem temelji na preverjanju, v prihodnosti pa je treba graditi na zaupanju do učitelja, ki učenca pripelje do cilja, je izpostavil Pikalo.

Minister je omenil tudi starše. Ti se morajo zanesti na to, da bo njihov otrok dobil enako kakovostno izobrazbo, ne glede katero šolo v Sloveniji obiskuje. “Tu ne bo popuščanja,” je poudaril in dodal, da bodo na tem področju potrebni popravki.

Posvet o sistemskih spremembah v vzgoji in izobraževanju bo v Istri potekal maja.

Ujetniki birokracije

Iz učiteljskih vrst so včeraj prihajala predvsem opozorila, da so v sedanjem sistemu učitelji preveč obremenjeni z birokracijo, v njihovo strokovno delo pa se lahko vpleta vsak, ki se mu to zahoče. “Naše strokovno pedagoško delo, vzgojno delovanje in avtonomija so zakonodajnopravno omreženi do neslutenih absurdov,” je opozoril Peter Zupan iz Učiteljskega združenja Slovenije. Na drugi strani so starši in šolarji, ki včasih pričakujejo neizvedljivo stopnjo kreativnosti in odzivanja.

Pregledati učne načrte

Ministrstvo namerava prisluhniti tem opozorilom, ki so včeraj prihajala iz ust številnih učiteljev. “To je ena od stvari, ki jih nameravamo narediti pri prenovi sistema,” je napovedal Pikalo. Učitelji si poleg zaupanja v svoje pedagoško delo želijo tudi boljše možnosti za profesionalni razvoj.

Predsednik Zveze aktivov svetov staršev Anton Meden je izpostavil potrebo po prenovi učnih načrtov za osnovne šole. Tako strokovnjaki kot učitelji opozarjajo, da so učni načrti neusklajeni med seboj, prezahtevni za določeno starost in preobloženi s podatki. V svetih staršev si med drugim želijo vzpostavitev sistema kakovosti, tako da bi bila izobrazba v manj razvitih delih države enako kakovostna kot drugod. Pomanjkljivosti vidijo tudi pri učnih gradivih. “Bistveni pogoj je, da se vzpostavi sistem nadzora in kakovosti vseh učnih gradiv, preden pridejo na trg. Tega zdaj ni,” je opozoril Meden.

Udeleženci prve javne razprave so v središče postavili številne težave oziroma pomanjkljivosti slovenskega šolstva. Dijaki bi, denimo potrebovali državljansko vzgojo, kjer bi dobili osnovno znanje o delovanju političnega sistema. V multikulturnem svetu bi mladi potrebovali znanje o drugih kulturah in nekonfesionalno znanje o religijah, treba bi jih bilo tudi ekonomsko opismeniti, je naštevala profesorica v srednji šoli Patricija Frlež. Minister ji je že lahko odgovoril, da zavod za šolstvo razvija državljansko vzgojo kot predmet za srednje šole.

Izziv, ki čaka Slovenijo, je po mnenju razpravljalcev tudi boljše vključevanje otrok s posebnimi potrebami v izobraževalni sistem in družbo.


Najbolj brano