Piranski odloki na zatožni klopi

Tisti, ki bi radi gradili v Portorožu, na območju treh prostorskih načrtov, sprejetih v zadnjih dneh županovanja Petra Bossmana, so pred težko dilemo. Naj z vlogami za izdajo gradbenega dovoljenja pohitijo, dokler odloki o prostorskih aktih zagotovo veljajo, ali naj raje počakajo, da ustavno sodišče ugotovi, če so odloki skladni z ustavo in zakonodajo. Kajti sodišče lahko neustavne in nezakonite akte odpravi, ne samo razveljavi, kar pomeni, da jih zradira tudi za nazaj, ne samo vnaprej.

V takšnih okoliščinah ne bo odveč, če spomnimo, zakaj je prišlo do takšne zagate. Civilna iniciativa Piran-Pirano je 17. oktobra lani na občino vložila pobudo za referendume, s katerimi je želela izpodbiti odloke, ki naj bi omogočali pozidavo še zadnjega zelenega pasu od Fiese do Portoroža. Tedanji župan Peter Bossman pa je 20. novembra izdal sklep, da pobuda volilcev ni bila pravilno vložena. 13. decembra je upravno sodišče županov sklep razveljavilo in s tem ugodilo civilni iniciativi, toda odloki so 12 dni pred tem že stopili v veljavo in o veljavnih aktih ni bilo več mogoče izpeljati referendumov.

Referendumsko odločanje je oblika neposredne demokracije, ki jo priznavata ustava in poseben zakon.

Pa vendar je referendumsko odločanje oblika neposredne demokracije, ki jo priznavata ustava in poseben zakon, o referendumu in ljudski iniciativi. Če bi občanom dali možnost, da gredo na referendume in uveljavijo svojo (večinsko) voljo, bi postalo brezpredmetno tudi vprašanje, ki si ga nekateri zastavljajo že pet mesecev, in sicer, ali se je občini res mudilo z objavo odlokov v uradnem listu. Tudi če je občina želela samo čim prej urediti mestoma zanemarjeno območje, bi lahko počakala z objavo odlokov do referendumov in jih občanom omogočila izpeljati, saj jim že ustava jamči pravico do glasovanja na referendumu, če imajo volilno pravico. Zakon o lokalni samoupravi pa županu celo nalaga, naj zadrži objavo občinskega akta, če meni, da je neustaven ali nezakonit.

Ustavno sodišče bo v kratkem odločalo o predlogu za začasno zadržanje izvajanja odlokov - do ugotovitve o njihovi ustavnosti in zakonitosti. Bo od občine zahtevalo tudi, da dokonča referendumske postopke? Potem bi volja občanov, kakršna koli je, postala eden od dokumentov za ustavno presojo.


Preberite še


Najbolj brano