Pred Angelinijevo glasovanje o razrešitvi?

Če bodo jutri dokončali minuli četrtek začeto sejo sveta javnega zavoda OŠ Dante Alighieri, bodo na koncu glasovali o razrešitvi ravnateljice Simone Angelini. Nadaljevanje seje ne bo javno, kakšen bo razplet glasovanja, pa je težko predvideti, saj je 11-članski svet razdeljen in bo štel vsak glas. Možno je tudi, da bodo pred tem odprli kakšno novo pravno zagato.

Člani sveta zavoda, ki so na fotografiji desno in levo od sklicateljice seje (podpredsednica Valentič Kostićeva), so resnično  razdeljeni. Foto: Zdravko Primožič/FPA
Člani sveta zavoda, ki so na fotografiji desno in levo od sklicateljice seje (podpredsednica Valentič Kostićeva), so resnično razdeljeni. Foto: Zdravko Primožič/FPA

IZOLA > Pravnih zagat že doslej ni manjkalo, zato se nekateri člani sveta zavoda skupaj s podpredsednico Cristino Valentič Kostić, sklicateljico seje, nadejajo, da bodo nekatere odpravili skupaj s predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kot je napovedala v četrtek, bodo šolo obiskali jutri.

Svet zavoda je najpomembnejši organ

Svet zavoda osnovne šole z italijanskim učnim jezikom ima bistveno vlogo tudi pri imenovanju ravnatelja. Svet staršev, občinski svet in italijanska skupnost dajejo namreč zgolj mnenje o kandidatu ali več kandidatih, ki izpolnjujejo razpisne pogoje za ravnateljsko mesto, svet pa teh mnenj ni dolžan upoštevati. In ko med več kandidati izbere najprimernejšega, ministrstvo za izobraževanje le potrdi to izbiro. Med predstavniki sveta OŠ Dante Alighieri so tudi predstavniki vrtca in staršev vrtčevskih otrok, saj pod okriljem šole deluje vrtec L' aquilone.

Je Kolarec Radovčeva predsednica ali ne?

Ena od dilem naj bi bila, ali je mandat predsednice Evelin Kolarec Radovac legitimen ali ne. V četrtek so ji - po vseh pravilih - potrdili mandat predstavnice staršev, tako kot preostalima predstavnikoma, Mateju Boninu in Kim Jakopič, pa tudi enemu od dveh predstavnikov Italijanske samoupravne narodne skupnosti, Egidiu Krajcarju, ki je član sveta postal naknadno.

Tako naj bi ostalo še vprašanje, ali je treba Kolarec Radovčevo vnovič imenovati za predsednico, o čemer naj bi razpravljali še pred glasovanjem o razrešitvi ravnateljice.

Minister da mnenje na predlog za razrešitev

Čeprav nekateri polagajo upe na predstavnike ministrstva, ravnatelja razrešuje svet zavoda in to potrjujejo tudi na ministrstvu Jerneja Pikala. “Postopek razrešitve ravnatelja vodi svet šole, ki obrazložen predlog za razrešitev (po vseh predhodnih etapah postopka) posreduje v mnenje ministru.

Ministrstvo se torej v postopek formalno vključi ob pridobitvi ministrovega mnenja,” pojasnjujejo. Predhodne etape postopka opredeljuje 59. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora svet seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da pojasni svoj vidik. O predlogu za razrešitev morajo obvestiti tudi oba soustanovitelja, torej občino in samoupravno narodno skupnost, učiteljski zbor in svet staršev.

Med razlogi za razrešitev pa 38. člen Zakona o zavodih navaja kršenje predpisov ali splošnih aktov zavoda, neutemeljeno delovanje mimo sklepov organov zavoda ali v nasprotju z njimi.

Na ministrstvu dodajajo še, da nadzor nad izvrševanjem predpisov s področja vzgoje in izobraževanja izvaja Inšpektorat RS za šolstvo in šport ter da v ta okvir sodi tudi obravnava morebitnih prijav glede domnevnih kršitev v postopku imenovanja oziroma razrešitve ravnatelja.


Komentar novinarja

Mirjana Cerin

Nasedla izolska šola

Namesto da bi na izolski OŠ Dante Alighieri reševali nakopičene težave, se zapletajo v pravne zagate, s čimer se od iskanja rešitev le še oddaljujejo, pravijo tisti, ki poznajo problematiko te šole. Imajo prav? Delno že, kajti iskanje premalo dorečenih ali nedorečenih normativov je že dodobra skrhalo odnose - pa ne samo med člani sveta javnega zavoda, ampak tudi med zaposlenimi, kar je bilo na zadnji prekinjeni seji zelo očitno. Predstavnici šole sta se zapletli v neploden verbalni ...

Preberi več

Najbolj brano