Odstopiti bi morali vsi, a najbrž niso

Ker je svet zavoda OŠ Dante Alighieri z Evelin Kolarec Radovac na čelu zašel v slepo ulico - polovica jih podpira razrešitev ravnateljice Simone Angelini, druga polovica pa ne - sta župan Danilo Markočič in Marko Gregorič iz Italijanske samoupravne narodne skupnosti predlagala, naj odstopijo vsi vpleteni.

Simona Angelini Foto: Zdravko Primožič/FPA
Simona Angelini Foto: Zdravko Primožič/FPA

IZOLA > Poziv se je nanašal tako na člane sveta zavoda kot na ravnateljico Simono Angelini; odločiti so se morali do sinoči in to sporočiti občini.

Občina je namreč skupaj z italijansko narodno skupnostjo soustanoviteljica tega javnega zavoda in ima v svetu enega od 11 predstavnikov, narodna skupnost pa dva. Odstopiti bi moralo vseh 12 vpletenih z ravnateljico vred in svoje mesto prepustiti “novim, neobremenjenim posameznikom”, kot sporočajo iz občinske uprave. Če bi se samo eden ne strinjal z odstopom, potem bodo vsi ostali na položajih.

Člani sveta zavoda OŠ D. Alighieri in ravnateljica so morali do sinoči sporočiti, če bodo odstopili, za danes pa je sklicana že nova seja sveta zavoda.

Predsednica sveta zavoda Evelin Kolarec Radovac nam je že včeraj povedala, da ne bo odstopila, medtem ko se je Angelinijeva pred kratkim ovila v molk. “Če bi res vsi odstopili, potem šola ne bi več imela vodstva. Kdo bi potemtakem vodil postopke za imenovanje nove ravnateljice in novega sveta zavoda?” razkriva pomisleke Kolarec Radovčeva, kajti občina in italijanska skupnost nista predvideli začasnega vodstva. Pravi še, da je prekinjeno sejo sveta zavoda, na kateri bi obravnavali razrešitev ravnateljice (kar nekaj nekdanjih in sedanjih zaposlenih ji očita mobing in druge nepravilnosti), želela nadaljevati pred tremi dnevi. Podpredsednica Cristina Valentič Kostić pa za danes sklicuje novo sejo z drugačnim dnevnim redom.

“Naša ocena je, da so v svetu zavoda v brezizhodnem položaju, saj jih približno polovica podpira delovanje sedanje ravnateljice, druga polovica pa opozarja na nepravilnosti,” pojasnjuje župan Danilo Markočič. Svet zavoda se je obrnil za pomoč tako nanj kot na Marka Gregoriča, vendar sta oba prepričana, da bi s tem prekoračila pooblastila. Zato je Markočič v ponedeljek vpletene povabil na neformalno srečanje in jih seznanil s skupnim predlogom o odstopu. “Predstavnikom v svetu zavoda nisva želela izkazati nezaupanja, ampak sva le sledila interesu javnosti in javnega zavoda, ki mora imeti prednost pred interesi posameznikov, bodisi članov bodisi ravnateljice,” utemeljuje izolski župan.

Danes seja občinskega sveta

Izolski občinski svet bo na današnji seji dobil informacijo o izvajanju projekta Centra odličnosti InnoRenew CoE, ki ga je februarja 2017 soustanovila Univerza na Primorskem in v katerem preučujejo spreminjanje lesa ter njegovo okoljsko in ergonomsko oblikovanje. Za prihodnje leto so v kampusu Livade predvideli deset milijonov evrov vredno novogradnjo, za katero jim je občina podelila stavbno pravico. Občinski svet bo v prvem branju obravnaval spremembe odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-hudournik Morer, da bo lahko občina spremembe javno razgrnila, in se ukvarjal z imenovanjem novega direktorja Komunale. Župan Danilo Markočič predlaga dosedanjega prvega moža Denisa Beleta, občinski svet mora dati soglasje. 28. marca pa bo še ena seja, na kateri bodo obravnavali proračun za letošnje leto.


Najbolj brano