Tri milijone davka, ker so bile rezervacije neupravičene

Rezervacije v višini 15,7 milijona evrov, ki jih je uprava Luke pod vodstvom Dimitrija Zadela oblikovala v bilancah za leto 2017 in s tem znižala dobiček v obdobju prejšnje uprave Draga Matića, niso v skladu z računovodskimi standardi. Tako trdi finančna uprava, ki je po inšpekcijskem nadzoru Luki z odločbo naložila za približno tri milijone evrov dodatnega davka na dobiček. Luka ga je plačala, a se tudi pritožila.

Uprava Luke: Vojko Rotar, Irma Gubanec, Metod Podkrižnik in 
Dimitrij Zadel Foto: Tomaž Primožič/FPA
Uprava Luke: Vojko Rotar, Irma Gubanec, Metod Podkrižnik in Dimitrij Zadel Foto: Tomaž Primožič/FPA

KOPER >“Stališče Luke Koper in naše revizorske hiše BDO Revizija je še vedno, da so bile rezervacije oblikovane v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi. Zato smo se pritožili na odločbo finančne uprave. Če bomo s pritožbo uspeli, bomo dobili dodatno odmerjen in plačan davek vrnjen,” pravijo v Luki.

Gre za 15,7 milijona rezervacij, ki so jih v Luki lani oblikovali v bilancah za leto 2017. Čemu so bile rezervacije namenjene, v upravi, ki jo vodi Dimitrij Zadel, niso želeli pojasniti in so to označili kot poslovno tajnost. Dejali so le, da so jih oblikovali zaradi obveznosti iz naslova pravnih obvez. Z rezervacijami se je za 15,7 milijona evrov znižal dobiček za leto 2017. S tem pa je bil nižji tudi plačan davek na dobiček. Zaradi nižjega bilančnega dobička so bile nižje tudi dividende za delničarje.

Poslovni izid v letu 2018 se je glede na leto 2017 realno povečal za devet odstotkov.

Davčni inšpekcijski nadzor

Zaradi teh rezervacij pa so si v Luki nakopali davčni inšpekcijski nadzor. Finančna uprava je po končanem postopku odločila, da so rezervacije neupravičene in niso v skladu z računovodskimi standardi ter Luki odmerila davek na dobiček še za ta znesek.

V Luki poudarjajo, da to ne pomeni, da bi morali zdaj spreminjati poslovne izkaze za leto 2017 in tam prišteti odtegnjene rezervacije k dobičku: “Ti izkazi so bili revidirani in potrjeni. Tudi agencija za nadzor nad revidiranjem (ki nadzira revizorje) ni imela pripomb.”

Čisti dobiček skupine Luka Koper torej za lani znaša 59,8 milijona evrov, kar je za 71 odstotkov oziroma 25 milijonov več kot leta 2017. “Brez upoštevanja rezervacij in odškodnine pa se je poslovni izid v letu 2018 glede na leto 2017 realno povečal za devet odstotkov oziroma za štiri milijone evrov,” so povedali v Luki.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2018 znašala 16,1 odstotka, kar je za 57 odstotkov več kot v letu 2017. Brez upoštevanja odškodnine in rezervacij se je ROE realno povečal za odstotek. Čisti prihodki od prodaje so dosegli 226 milijonov evrov in so bili od doseženih v letu 2017 večji za sedem odstotkov oziroma za 15 milijonov evrov. Lani so v Luki pretovorili 24 milijonov ton blaga, kar je tri odstotke več kot leta 2017 in je rekordno. Število zaposlenih se je povečalo na 1242, kar je 134 delavcev več kot leto prej.


Najbolj brano