Bodoči fizioterapevti se bodo kalili v Izoli

Pred dnevi je izolska Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem pridobila akreditacijo za univerzitetni študijski program dodiplomske 1. stopnje - fizioterapija. Gre za prvi slovenski tovrstni študijski program. Že v novem študijskem letu 2019/2020 bodo sprejeli 30 študentov za redno obliko študija in še toliko za izredno.

Fizioterapija si poleg najsodobnejših aparatov pomaga tudi s 
kopico pripomočkov za rehabilitacijo različnih bolnikov.   Foto: Zdravko Primožič/FPA
Fizioterapija si poleg najsodobnejših aparatov pomaga tudi s kopico pripomočkov za rehabilitacijo različnih bolnikov.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

Na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem so na to zelo ponosni in poudarjajo, da bodo že na informativnih dnevih kot prva fakulteta v Sloveniji predstavili tudi triletni univerzitetni študijski program fizioterapija. Vanj bodo študente vpisali v prihajajočem študijskem letu. Razpisali bodo 30 študijskih mest za redno obliko študija in 30 za izredno.

Prvi slovenski univerzitetni program fizioeterapije

Po oceni vodstva fakultete bo ta študij študentom omogočil boljšo temeljno podlago za nadaljevanje študija fizioterapije, saj je bilo doslej v Sloveniji možno obiskovati le visokošolski študijski program fizioterapije.

Delo v fizioterapiji

Veda fizioterapija se ukvarja z razvijanjem, vzdrževanjem ali ponovno vzpostavitvijo optimalnega gibanja in funkcijske sposobnosti človeka v vseh starostih. Na nacionalni ravni so za to področje odgovorna nacionalna združenja fizioterapevtov. Diplomirani fizioterapevt je zdravstveni delavec v osnovnem zdravstvu, bolnišnici, kliniki, zdravilišču. Imeti mora univerzitetno oziroma visokošolsko diplomo. Izobraževanje traja vsaj tri leta. Opraviti mora pripravništvo in strokovni izpit za zdravstvene delavce. Znati mora delati samostojno in v timu. Zaposlitev je možna še v domovih in centrih za starejše, v dejavnosti hospica, v izobraževalnih in raziskovalnih centrih, centrih za rehabilitacijo ali promocijo zdravja, centrih za šport in v zasebni fizioterapevtski dejavnosti.

Akreditacijo jim je januarja letos podelil svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu. Gre za akreditacijo univerzitetnemu študijskemu programu dodiplomske prve stopnje Fizioterapija Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

“To je pomembna pridobitev naše fakultete, saj je akreditirani program edini univerzitetni študijski program s področja fizioterapije v Sloveniji,” sporočajo z univerze.

30 prostih mest bo za redno obliko študija fizioterapije, 30 mest bo za izredno obliko tega študija.

Kdo se lahko vpiše?

Vodstvo fakultete sporoča, da se lahko vpišejo maturanti s končano splošno maturo in dijaki z zaključeno poklicno maturo ter dodatnim izpitom iz enega od maturitetnih predmetov - biologija ali fizika.

“Če kandidat omenjeni predmet opravlja v okviru poklicne mature, lahko izbere poljubni maturitetni predmet,” še pojasnjujejo na fakulteti.

O študiju

Študijski program temelji na treh vsebinskih stebrih, ki obravnavajo mišično skeletne, internistične oziroma kardio-respiratorne in nevrološke vsebine.

Študij bodo izvajali poleg visokošolskih učiteljev, zaposlenih na fakulteti, še priznani profesorji iz tujine in številni drugi strokovnjaki s tega področja, pa tudi priznani specializirani fizioterapevti. Temeljni cilj novega univerzitetnega študijskega programa je izobraziti fizioterapevta v neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo na podlagi pridobljenega interdisciplinarnega znanja sposoben delati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja.

Po diplomi bo novopečeni fizioterapevt usposobljen za delo v primarni preventivi, za zdravljenje in rehabilitacijo. Imel bo široko znanje - temeljno naravoslovno in medicinsko, specialno za obvladovanje postopkov in metod fizioterapevtske obravnave. Hkrati bo pridobil tudi veščine, nujne za ta poklic - veščino komunicirati, imeti usposobljenost iz znanja psihologije, menedžmenta, raziskovanja in etike. Po študiju se bo lahko zaposlil v fizioterapevtski stroki ali pa bo lahko nadaljeval izobraževanje.

Na fakulteti omenjajo še, da bo zaradi narave študija, ki obsega tudi praktično delo, moral vsak bodoči študent ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca. Zanj mora zaprositi v dispanzerju za medicino dela.


Najbolj brano