Že letos bi radi naredili konec “prosjačenju” za povprečnino

Vlada bo po napovedih ministra za javno upravo prihodnji teden ustanovila delovno skupino za pripravo sprememb na področju financiranja občin. Zaveza za posodobitev zakonodaje je bila del novembrskega dogovora med vlado in občinskimi združenji o višini povprečnine za letos. Cilj je, da bi postalo financiranje predvidljivo, ne pa predmet vsakoletnega barantanja.

Rudi Medved  Foto: STA
Rudi Medved  Foto: STA

LJUBLJANA > Skupina, v kateri bodo predstavniki občinskih združenj in države, naj bi do sredine leta pripravila izhodišča za potrebne zakonske spremembe. Nato bi stekla priprava in spreminjanje zakonov.

Kaj je naloga občine in kaj države

Minister za javno upravo Rudi Medved je skorajšnjo ustanovite delovne skupine županom napovedal na včerajšnjem strokovnem srečanju županov. Minister pričakuje, da pogajanja za določitev povprečnine ne bodo več potrebna že za leto 2020, saj bodo že do takrat jasno določene pristojnosti občin in avtomatizem, po katerem bo potekalo financiranje teh pristojnosti. “Enkrat za vselej je treba določiti, kaj so obvezne naloge občin, kaj morajo občine financirati iz občinskih proračunov in kaj je treba vrniti na raven države,” je utemeljil potrebo po ureditvi nepreglednega sistema, ki sedaj redno povzroča konflikte med občinami in državo. Sedanji sistem postavlja občine v podrejen položaj, ko morajo prosjačiti za povprečnino, je opozoril Medved.

Rudi Medved

minister za javno upravo

“Enkrat za vselej je treba določiti, kaj so obvezne naloge občin, kaj morajo občine financirati iz občinskih proračunov in kaj je treba vrniti na raven države.”

Nekatere občine opuščajo pobiranje tistega, kar jim pripada

Sistem določanja povprečnine, ki je bolj odvisen od tega, za koliko denarja se uspe izpogajati županom, kot od objektivnih kriterijev - denimo obsega nalog, jih država z zakoni prenaša na občine -, je nezakonit in neustaven, je opozoril tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Treba je določiti jasna pravila in odpraviti vsakokratna pogajanja. Če bi se Slovenija znašla v ponovni krizi in bi bila prisiljena v varčevanje, pa bi bili posegi v financiranje občin spet dopustni, vendar le pod pogojem, da bi enako usodo delila tudi država.

Vesel je sicer občinam položil na srce, naj v sedanjih relativno dobrih ekonomskih časih bolje poskrbijo za učinkovito pobiranje prejemkov na svojih območjih. Revizorji računskega sodišča namreč opažajo, da nekatere občine opuščajo izterjave zapadlih terjatev ter ne zaračunavajo zamudnih obresti in pogodbenih kazni. Bolj dosledno bi morale skrbeti za plačevanje turističnih taks, najemnin in parkirnin. “Skrbite za svoje prihodke, ki niso povprečnina,” je župane pozval Vesel.

Tomaž Vesel

predsednik računskega sodišča

“Občine, skrbite za svoje prihodke, ki niso povprečnina!”

Po ugotovitvah računskega sodišča jim je v zadnjem času uspelo zajeziti ustanavljanje gospodarskih družb v lasti občin in vlaganje občin v gospodarske družbe. “Obenem pa to še vedno počnejo javna podjetja, ki so v lasti nekaterih občin. Ker ni jasno, zakaj se to dogaja - ali gre za obvode ali druge interese občin - to na računskem sodišču zelo spremljamo,” je opozoril Vesel.


Najbolj brano