Ravnateljici očitajo šikaniranje

V javnosti že od jeseni kroži anonimno pismo, da je na OŠ Dante Alighieri, pod okriljem katere deluje tudi vrtec L'aquilone, marsikaj narobe. Ravnateljica Simona Angelini naj bi kadrovala nepotistično, šikanirala nekatere zaposlene in žalila tudi otroke. Angelinijeva očitke odločno zavrača, svet javnega zavoda pa namerava pripraviti pisno pobudo za njeno razrešitev.

Simona Angelini  Foto: Zdravko Primožič/FPA
Simona Angelini  Foto: Zdravko Primožič/FPA

IZOLA > Anonimno pismo je prišlo do sveta javnega zavoda šole in njegova predsednica Evelin Kolarec Radovac je z navedenimi očitki (potem ko naj bi v svetu zavoda izvedeli še za druge) uradno seznanila oba ustanovitelja šole, Samoupravno skupnost italijanske narodnosti in občino. Odločila se je za ta korak, čeprav imata soustanovitelja v svetu zavoda lastne predstavnike - Robija Štuleta je predlagala občina, Teuro Raschini in Agnese Babič italijanska skupnost, Babičeva je tudi občinska svetnica in skorajšnja podžupanja.

“Porušen pedagoški mir in zaupanje v delo”

Predsednik italijanske skupnosti Marko Gregorič in župan Danilo Markočič nista ukrepala. Gregorič pravi, da se bodo odzvali, ko jim bo svet zavoda poslal uradni predlog za razrešitev Simone Angelini. “Z dokaznim gradivom vred, ugotovitvami inšpektorata za šolstvo in šport, policije in podobnih organov.”

Evelin Kolarec Radovac

predsednica sveta javnega zavoda

“Zaščititi moramo tudi zaposlene, ki so v stiku z našimi otroki. Večina vzgojiteljic je na seji sveta zavoda 10. januarja vpričo ravnateljice potrdila, da očitki iz anonimnega pisma držijo.”

Na ugotovitve šolskih inšpektorjev čaka tudi župan Markočič, češ da bo treba odnos z ravnateljico reševati na temeljih teh ugotovitev. Po naših informacijah so se na inšpektorje obrnili zaposleni, inšpektorji so izredni nadzor že opravili in ugotovili, da je “v šoli porušen tako pedagoški mir kot tudi zaupanje v delo na relaciji med starši in sodelovanje med deležniki v svetu zavoda”.

Za pripravo uradne pobude za ravnateljičino razrešitev svet zavoda od sredine meseca prosi občino za pravno pomoč in po navedbah Kolarec Radovčeve odgovora doslej niso dobili. “Pričakujem, da se bo svet zavoda resno lotil problematike, se pogovoril z ravnateljico in ukrepal skladno s pristojnostmi. Neobičajno pa bi bilo, da bi mu pravno pomoč dodelila občina,” nam je povedal Markočič. Prepričan je, da mora svetu zavoda pravno pomoč zagotoviti šola oziroma ravnateljica, čeprav je od pravnikov, na katere se obrača Angelinijeva, težko pričakovati, da bodo sodelovali pri pisanju predloga za njeno razrešitev.

Simona Angelini

ravnateljica

“Vzdušje je postalo napeto le za nekatere, zato zdaj še ne nameravam odstopiti. Najprej želim, da se zadeve razčistijo, potem bom razmislila o odstopu, če me prej ne bodo razrešili.”

Svet zavoda res prekoračil pooblastila?

Ravnateljica je prepričana, da je svet zavoda prekoračil pooblastila, ko je obravnaval nekatere podatke, kar naj bi ji potrdila informacijska pooblaščenka. Sporno naj bi bilo, da je ustanovil posebno komisijo, ki naj bi želela pregledati šolske računalnike, ker bi to pomenilo brskati za osebnimi podatki.

Prek svojih odvetnikov je svetu zavoda očitala tudi, da je na sejah obravnaval pritožbe zaposlenih in od nje terjal odgovore, ki naj bi bili izključno v njeni domeni. Njeni odvetniki Kolarec Radovčevo zdaj svarijo, da bodo “v primeru nadaljnjih kršitev zoper njo primorani podati kazensko ovadbo”, in zahtevajo, naj takoj preneha s svojim početjem ter jih o tem tudi obvesti.

Prav nasprotno na šolskem inšpektoratu menijo, da lahko tematike, zaradi katerih so se zaposleni obrnili nanje, obravnava svet zavoda, češ da je - po zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja - pristojen tudi za odločanje o pritožbah glede pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev.

Zaposlila hčer in plačala

Angelinijeva glede obtožb na svoj način vodenja šole priznava, da je leta 2016 zaposlila hčer. Ker ji je dala prednost pred drugo kandidatko, ki je izpolnjevala pogoje za zaposlitev in se je ta obrnila na inšpektorat za delo, je morala v imenu šole in svojem imenu plačati kazen. “Izdali smo nalog za plačilo globe v višini 3000 evrov za pravno osebo in 450 evrov za odgovorno osebo,” potrjujejo na inšpektoratu.

Druge obtožbe, vključno s tistimi, da naj bi žalila otroke, odločno zavrača in pravi, da njen način dela na šoli vsi poznajo, saj je tam zaposlena že 24 let. Polovico obdobja je poučevala razredni pouk, kot ravnateljica je predlani nastopila tretji mandat in se edina potegovala za to delovno mesto. “Vsakič sem bila edina kandidatka, ob vsakem imenovanju me je podprlo več učiteljic. V mojem načinu vodenja se ni nič spremenilo, nenavadno se mi zdi, da se moja narava nekaterim ni zdela tako vzkipljiva, kot jo zdaj opisujejo anonimni pisci.“

Opozarja, da imajo na šoli sindikat in pravilnik o mobingu. “Leta 2016 je posebna komisija poizvedovala, ali sem povzročala mobing, in ugotovila, da ga nisem. Imamo tudi sindikalno zaupnico, ki je vselej prisotna in je bila tudi takrat, ko je bil kakšen zaposleni v odpovednem postopku.” Ker anonimno pismo kroži že štiri mesece, se ji zdi nenavadno, da še niso začeli postopkov za njeno razrešitev.


Najbolj brano