Občine Hotel Koper ne zanima več

Koprski župan Aleš Bržan je odvetniku Franciju Matozu pred kratkim preklical nekatera pooblastila za zastopanje občine v določenih sodnih primerih. Tudi tistega, v katerem se je občina borila za lastništvo Hotela Koper.

Spor za lastništvo Hotela Koper je zdaj v postopku mediacije. Novi 
župan Aleš Bržan napoveduje, da bo občina izstopila iz te sodne 
bitke. Foto: Tomaž Primožič/FPA
Spor za lastništvo Hotela Koper je zdaj v postopku mediacije. Novi župan Aleš Bržan napoveduje, da bo občina izstopila iz te sodne bitke. Foto: Tomaž Primožič/FPA

KOPER > Aleš Bržan je odločil, da jih odvetniška pisarna Matoz ne bo več zastopala v nekaterih odmevnih postopkih. Med drugim v primeru tožbe glede nakupa Hotela Koper, v sporu z Intereuropo glede lastništva lokalov v dvorani Bonifika in v sporu z etažnimi lastniki na koprski tržnici.

Bržan ocenjuje, da bi morala občina izstopiti iz boja za lastništvo Hotela Koper. “Ta spor je zdaj v postopku mediacije, pri kateri bomo sodelovali, da zadevo sklenemo,” napoveduje.

Obenem je naročil pregled vseh odprtih zadev, kjer je soudeležena občina, nakar se bodo odločili, katera pooblastila odvetniškim družbam ohraniti in katera preklicati. Dodaja še, da želi sodelovati z vsemi koprskimi notarji, zato je občina vsem poslala pooblastila. Ni skrivnost, da so lahko v času Popovičeve vladavine pogodbe in druge občinske dokumente overjali le izbrani notarji oziroma notarke.

Včeraj se je na izredni seji sestal koprski občinski svet, ki je brez glasu proti župana pooblastil, da zastopanje na upravnem sodišču poveri odvetniški družbi Mužina, Žvipelj in partnerji. Ta pisarna bo občinski svet zastopala v pritožbi, ki sta jo 10. januarja vložila odvetnik Franci Matoz in nekdanji koprski župan Boris Popovič. Oporekata namreč sklepu o zavrnitvi Popovičeve pritožbe na izid volitev in potrditev županskega mandata Bržanu.

Pritožbo je Matoz nadgradil še z zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero sodišču predlaga, da Bržanu odvzame županska pooblastila, dokler sodišče ne odloči o pritožbi. Bržan pravi, da so v pooblaščeni odvetniški pisarni včeraj že pripravili odgovore na to zahtevo.


Najbolj brano