Na Dobrovem bodo urejali poslovno cono

Na Dobrovem v Goriških Brdih bodo po večletnem načrtovanju začeli urejati novo poslovno cono. Načrtovanje se je nekoliko zavleklo, saj leži območje ob hudourniku Reka, ki ob stoletnih vodah poplavlja, in je bilo treba najprej rešiti težave zaradi poplavnega območja, je za STA povedal briški župan Franc Mužič.

V poslovni coni, ki jo bodo uredili na območju ob hudourniku Reka 
(na fotografiji levo), bodo poleg trgovin za kmetijsko dejavnost in 
gradbeni material odprli tudi večjo trgovino z živili, mehanično 
delavnico in tehnične preglede ter gostinski lokal. Foto: Ambrož Sardoč
V poslovni coni, ki jo bodo uredili na območju ob hudourniku Reka (na fotografiji levo), bodo poleg trgovin za kmetijsko dejavnost in gradbeni material odprli tudi večjo trgovino z živili, mehanično delavnico in tehnične preglede ter gostinski lokal. Foto: Ambrož Sardoč

DOBROVO > K protipoplavni zaščiti bo pripomogla tudi obnova državne ceste Dobrovo-Neblo, in prav to je po Mužičevih besedah tisto, kar bo pravzaprav omogočilo gradnjo v poslovni coni.

Na območju poslovne cone trenutno še stojijo tri stare pritlične hale, v katerih je med drugim zadružna prodajalna kmetijskega materiala Agraria. Čeprav je območje last tamkajšnje kmetijske zadruge, so v občinski upravi zasnovali nekaj več kot milijon evrov vreden načrt, kako bodo poslovno cono s skoraj 27.000 kvadratnih metrov površin naredili zanimivejšo za podjetja.

Za projekt je briška občina pridobila milijon evrov sredstev za regionalni razvoj, ki jih bo namenila komunalni opremi zemljišča. V kratkem naj bi vložili tudi zahtevo za gradbeno dovoljenje, ki jim bo omogočilo začetek gradnje komunalne ureditve. Prav tako je tik pred vložitvijo zahtevka za gradbeno dovoljenje tudi Klet Brda, ki bo tu gradila trgovini s kmetijskim in gradbenim materialom.

Občina Brda načrtuje komunalno opremo tega območja, še pred tem pa bodo porušili omenjene tri stare stavbe. Tako bo briška občina uredila prostor, investitorje pa bo iskala klet kot lastnica zemljišč. Tisti del zemljišč, ki jih bodo zasedle dodatne prometne površine, pa bo občina naknadno odkupila.

S kmetijsko zadrugo se je občina dogovorila tudi že za ceno, ki jo bo plačala za kvadratni meter zemljišča v primeru odkupa.

Mužič je še povedal, da bodo v poslovni coni poleg trgovin za kmetijsko dejavnost in gradbeni material odprli tudi večjo trgovino z živili, mehanično delavnico in tehnične preglede ter gostinski lokal. Želijo si, da bi bila dve leti po preureditvi območja cona zasedena 70-odstotno. V njej naj bi ustvarili 27 novih delovnih mest.

Na briški občini računajo, da ne trgovina ne ostale storitve ne bodo služile le domačinom, pač pa tudi bližnjim prebivalcem Brd v Italiji, saj je od državne meje oddaljena le nekaj kilometrov.


Najbolj brano