Staranje, družbeni izziv za prihodnost

Celostna obravnava starostnikov s poudarkom na vseh ravneh zdravstva je izziv za strokovnjake in laike, ki se formalno in neformalno srečujejo s težavami ostarelih. Zato ob dobrih načrtih štejejo zlasti dejanja, sporočajo z 19. simpozija Društva medicinskih sester, babic in tehnikov.

Pri dolgotrajni oskrbi je skrajni čas preiti od besed k dejanjem.
Pri dolgotrajni oskrbi je skrajni čas preiti od besed k dejanjem.  

Na simpoziju minuli konec tedna v Ljubljani so zlasti opozorili na potrebe po okrepitvi patronažne nege ter na preobrazbo dojemanja zdravljenja ostarelih. Vse to je nujno zaradi demografskih sprememb, saj gre za cunami staranja.

Smo družba, ki se stara

Celostna obravnava starostnikov na vseh ravneh zdravstva je izziv za strokovnjake in laike, ki se s tem formalno in neformalno soočajo pri delu.

18,2

odstotka starejših od 65 let je bilo v Sloveniji leta 2013

20,1

odstotka takšnih bo do leta 2050

Đurđa Sima, diplomirana medicinska sestra in predsednica društva, opozarja na projekcije za EU, ki kažejo, da se bo delež starejših od 65 let z 18,2 odstotka, kolikor je znašal leta 2013, do leta 2050 povečal na 28,1 odstotka. Število zelo starih (nad 80 let) naj bi se do leta 2050 podvojilo.

Staranje prebivalstva je že zdaj izziv, ki narekuje strategijo za prihodnost. Zadovoljevanje potreb po dolgotrajni oskrbi bo ključno pri zagotavljanju družbene stabilnosti.

Kaj je starizem v zdravstvu?

Starizem se v zdravstvu najpogosteje kaže kot zloraba, pootročenje, poniževanje, uporaba ponižujočega govora, medikalizacija in neustrezno zdravljenje pacientov.

Dolgotrajna oskrba je že nuja

“Vzpostavljanje dolgotrajne oskrbe je realnost, ki zahteva jasno definicijo te dejavnosti in premišljeno načrtovane aktivnosti, ki bodo dolgoročno zagotavljale vzdržen sistem. V njem imajo pomembno vlogo prav medicinske sestre,” izpostavlja Đurđa Sima.

Udeleženci simpozija ugotavljajo, da dolgotrajna oskrba ni le novi steber zavarovanja ali nova oblika pomoči za ostarele, temveč je to področje, ki presega dosedanje vzorce oskrbe in spodbuja iskanje novega sožitja med ljudmi. Ob tem so ključni medgeneracijski odnosi.

Starizem, kot strokovnjaki imenujejo odnose v procesu staranja, je pojav, ki lahko vodi v manj kakovostno zdravstveno obravnavo starejših pacientov. Gre za resen problem. Staranje v zdravstveni oskrbi mora biti obravnavano tako, da bodo storitve in izidi zdravljenja starejših boljši. Treba je preseči tako imenovani kronološki pogled na starost, saj ta krepi starizem in povzroča starostno diskriminacijo. Starizem se v zdravstvu najpogosteje kaže kot zloraba, pootročenje, poniževanje, uporaba ponižujočega govora, medikalizacija in neustrezno zdravljenje pacientov.

Že zdaj se v zdravstvu soočajo s sistemskimi problemi, kot so skrb za ohranitev dostopnosti do zdravstvenih storitev, storitev dolgotrajne oskrbe in dolgoročne vzdržnosti sistemov. Prisotna sta tudi starizem in diskriminacija, ki vplivata na kakovost zdravstvene oskrbe in izide zdravljenja. Tudi programi izobraževanja zdravstvenih delavcev so premalo naravnani na razbijanje negativne nastrojenosti do staranja.

Okrepiti patronažno mrežo

Za zagotovitev dostojne oskrbe starostnikov je Slovenija ponovno izdala priporočilo za izvedbo reforme dolgotrajne oskrbe za leti 2018 in 2019.

Čeprav je mreža patronažne dejavnosti dobro organizirana, bi jo morali okrepiti, opolnomočiti, ji podeliti avtonomijo pri odkrivanju odstopanj in jo sistematično vključiti v obravnavo problematike starejših v domačem okolju.

Medicinske sestre v patronažnem varstvu pripomorejo, da lahko ljudje dlje brez večjih težav ostanejo doma, s čimer so manjši tudi izdatki za zdravljenje. Bi pa lahko patronažno varstvo v obliki preventivne dejavnosti še več prispevalo, če zakonodaja starejšim ne bi omejevala pravice do preventivnega patronažnega obiska.

Medicinske sestre izvajajo tudi zdravstveno nego geriatričnih bolnikov, prilagojeno potrebam. Še vedno pa ni dorečena primerna paliativna nega proti koncu življenja ostarelih. Načrti za to so, a dejanj še ni.


Najbolj brano