Mladostna svežina proti izkušnjam

V drugem krogu županskih volitev se bosta v občini Renče-Vogrsko pomerila kandidat Združenja Skupaj Rajko Lasič in Tarik Žigon z Liste Za vas. Oba poudarjata, da je v občini pomembno sodelovanje za skupne cilje. Prvi stavi na modrost in izkušnje, drugi na mladost in svežino.

 Žigon (levo)  napoveduje prelom z dosedanjim načinom vodenja občine, Lasič stavi na izkušnje.   Foto: Nace Novak
Žigon (levo) napoveduje prelom z dosedanjim načinom vodenja občine, Lasič stavi na izkušnje.  Foto: Nace Novak

Občina Renče-Vogrsko nima urejene kanalizacije. Kako se boste lotili tega zahtevnega projekta in kje boste iskali denar?

Lasič: “Pred leti je bila predvidena čistilna naprava v Renčah. Bil sem v odboru za okolje in prostor in občinski svetnik, tako da poznam problematiko. Takrat smo ocenili, da je čistilna naprava predraga, in sprejeli strategijo, da bomo kanalizacijo speljali v centralno čistilno napravo v Vrtojbi, ki je zdaj dokončana. Kako začeti? Za prvi primarni vod, od Renč do biljenske čistilne naprave, so projekti narejeni. Poskrbel bom, da dobimo gradbeno dovoljenje in v naslednjem letu startamo s projektom. V letu ali dveh verjetno ne bomo mogli dobiti denarja EU in bomo iskali kohezijski denar, to pomeni, da bomo sočasno obnavljali tudi vodovode, ki so na tem območju še v azbestnocementnih ceveh, na ta način pridobili denar in zgradili prvi vod.”

Rajko Lasič

Samostojni podjetnik iz Renč v lokalni politiki ni novinec. Dva mandata je bil predsednik Krajevne skupnosti Renče, kasneje je deloval v novogoriški obrtni zbornici, v mandatu 2010-2014 je bil občinski svetnik, od leta 2011 pa poveljnik civilne zaščite. Kandidira za združenje Skupaj, povezano s prejšnjim županom Alešem Bucikom, ki bo v novem mandatu imelo štiri sedeže.

Žigon: “Menim, da je treba urediti kanalizacijo v povezavi s sosednjimi občinami, ker sami trenutno v proračunu nimamo zagotovljene tako velike vsote denarja, niti za eno veliko niti za tri majhne čistilne naprave. Vsekakor bo treba speljati vod iz Renč do Bilj in potem naprej v centralno čistilno napravo. Kot župan pa bom ta projekt pregledal, da se naredi sistem cevovodov ne za trenutno populacijo ljudi, ampak za širšo, kajti namen je, da se populacija občine veča. Višje ležeči vogrski del pa bi lahko navezali na čistilno napravo v Prvačini, ki je v lasti novogoriške občine, in jo mogoče skupaj malo razširili in obnovili. Verjamem, da bo pridobivanje denarja problematično, saj ga je EU že omejila, poskušali pa bomo del proračuna nameniti za sanacijo in iskali bomo možnosti z medobčinskimi projekti.”

Cesta Bukovica-Renče je med prioritetami

Že nekaj let se govori o projektu z delovnim naslovom Oskrbovalni center. Ob jezeru v Volčji Dragi naj bi uredili park, živilski market, center za starejše, v igri je bila igralnica ... Kako si zamišljate to območje?

Tarik Žigon

Tarik Žigon že več let sodeluje v občinskih društvih in zavodih. 36-letni inženir je svojo poklicno pot povezal z družinskim podjetjem, ki se ukvarja z zastopništvom in agencijo za tuje proizvajalce ter svetovanje pri razvoju projektov iz obnovljivih virov. V boj za županski stol se podaja z novoustanovljeno Listo Za vas, ki je v občinskem svetu dobila tri mandate.

Lasič: “Oskrbovalni center je že nastavljen projekt, mislim, da je vsebina dokončno določena. Podjetje Spintec je odkupilo prostore Martexa in začelo z gradnjo, oziroma širitvijo svojih prostorov. V tem kompleksu je tudi že odkupljena hiša za starostnike, za dnevno oskrbo približno 25 ljudi, ki se jo bo začelo graditi v naslednjem letu. Trgovina je umeščena, a ni še pogodbe z izvajalcem oziroma dobaviteljem. Kar se tiče igralnice, je bila v prejšnjem obdobju možnost, da se jo umesti v to območje, po eni strani pa sem celo vesel, da se to ni zgodilo, ker je tam še športno rekreacijski park ali center, ki je namenjen mladim.”

Žigon: “Strinjam se, da bodo mladi in starejši skupaj, mogoče pa bi vendarle malo bolj pogledal, kam umestiti center za starejše. Ne bi ga dal v center industrije in rekreacije. Vsebina centra za starejše je mišljena za ljudi, ki so na meji pred domom upokojencev. Raje bi videl, da bi ga umestili v kakšen bolj naraven prostor. Medgeneracijski center pa bi premestil v bližino šol. Za ostale vsebine, predvidene na tem območju, pa je treba najprej urediti obvoznico, ne nazadnje tudi parkirna mesta, da se bodo ljudje lahko ustavili. Glede igralništva pa menim, da bi morali opraviti referendum, da o tem lahko odločijo občani.”

Tarik Žigon

Lista Za vas

“Moja prednost je, da na nikakršen način ne bom hotel nadaljevati dosedanjega načina vodenja občine, da bom bolj hiter in odziven. Predvsem pa, da bom odprt do vseh.”

Kaj bi naredili na področju protipoplavne zaščite?

Žigon: “Velik problem je cesta med Renčami in Bukovico. Žal mi je, da krožišče ni bilo narejeno z odvodnjavanjem in pretočnostjo reke Vipave in je na tistem območju nastal kot nekakšen jez, kar se pozna pri poplavljanju. Vsekakor bo treba celotno traso, cestišče, urediti tako, da se bo omogočalo pretočnost. To bo v mojih planih od prvega dne, saj je projektiranje, planiranje eno, realizacija pa zaradi denarja, kot vemo, zakasni. Zavzemal se bom tudi za čiščenje pritokov reke Vipave, ker že veliko let niso bili očiščeni.”

Rajko Lasič

Združenje Skupaj

“Predvsem igram na to, da imam bistveno več izkušenj, da sem dejansko že 20, 25 let vključen v delovanje lokalne skupnosti. V tem je moja prednost pred tekmecem.”

Lasič: “Kot župan se bom najprej zavzel za ureditev ceste od Renč do Bukovice, tam sem kot poveljnik civilne zaščite vsako poplavo dežural in spremljal zadeve. Imam tudi že zastavljeno rešitev - pod to cesto je treba narediti prepuste v dolžini, ki smo jo pri vsakih poplavah spremljali in označevali. Cesto bi dvignili, vodo bi spustili, da bi stekla naprej, in omogočili normalen prehod iz Renč do Bukovice. To rešitev sem že predlagal in menim, da jo lahko umestimo v naš proračun. Glede čiščenja strug in vodotokov drži, da se ne izvaja, in zavzel se bom, da na medobčinski ravni dobimo državni denar in tudi to pospešimo ter zagotovimo boljšo poplavno varnost.”

Ideje za Zadružni dom na Vogrskem

Na Vogrskem je v načrtih energetska sanacija Zadružnega doma. Kaj bi sodilo v obnovljeno stavbo?

Žigon: Zamišljam si , da bi zadružni dom postal neko središče za Vogrsko. Prav je, da imajo tudi na Vogrskem center, kjer se ljudje zbirajo in kjer potekajo dogodki. Center bi bilo verjetno treba malo razširiti in narediti večnamensko dvorano v drugem nadstropju. Če bomo tam uredili velik center, kjer se bodo ljudje zbirali, bo treba zagotoviti tudi parkirna mesta. Verjetno bo treba odkupiti sosednja zemljišča, ki so trenutno kmetijska.”

Lasič: “Res je, da na Vogrskem nimajo večje dvorane, vendar menim, da jo bo težko narediti v sklopu Zadružnega doma, ker so tam kmetijska zemljišča. Mislim, da ni prav, da bi jih spreminjali v parkirišča in večje stavbe. Zadružni dom bomo obnovili oziroma uredili tako, da bodo vsebine, ki so sedaj noter, ostale. Vprihodnosti pa bomo iskali prostor, kjer bi za Vogrine naredili dvorano, ki je sedaj nimajo.”

V čem je vaša prednost pred protikandidatom?

Lasič: “Predvsem igram na to, da imam bistveno več izkušenj, da sem dejansko že 20, 25 let vključen v delovanje lokalne skupnosti, bil sem aktiven v krajevni skupnosti, športnih društvih, občinski svetnik, poveljnik civilne zaščite. V vseh teh funkcijah sem spremljal delovanje, videl probleme, občutil, kje so težave, in v tem mislim, da je moja prednost pred tekmecem.”

Žigon: “Menim, da je moja prednost mladost, ne nazadnje pa tudi izkušnje, saj sem vodil velika podjetja. Sem v svetu zavoda šole, predsednik Lovske družine Renče, sodelujem z Lakeness, nenazadnje sem oče, predvsem pa je moja prednost, da na nikakršen način ne bom hotel nadaljevati dosedanjega načina vodenja občine, da bom bolj hiter in odziven. Predvsem pa, da bom odprt do vseh.”

Kdo vas poleg vaše liste podpira v drugem krogu?

Žigon: “Imam že podporo Liste za našo občino, Liste za gospodarski razvoj in SD. Želim si pa sodelovanje z vsemi. Ne nazadnje smo majhna občina in ne smemo biti v neki opoziciji, ampak moramo delati koalicijo za skupne programe, za skupno dobro naših občanov. “

Lasič: ”Imam podporo SDS, DeSUS in občinske organizacije SD. Predvsem pa, kot pravimo v Združenju Skupaj, je treba skupno delovati in skupno reševati probleme. Prepričan sem, da lahko s svojimi izkušnjami, tudi v občinskem svetu, ustvarim pozitivno vzdušje.”


Najbolj brano