Med bistriškimi kandidati več razlik v slogu županovanja kot v vsebini

Ilirskobistriški županski kandidati se glede ključnih izzivov, ki so v podpori razvoju gospodarstva, turizma in kmetijstva, reševanju migrantske in prometne problematike, v marsičem strinjajo. Vsi protikandidati aktualnega župana pa poudarjajo, da bi delovali bolj odprto in povezovalno. V občino pa bi skušali pripeljati tudi več evropskega denarja.

Županski kandidati se zavzemajo za okrepitev nadzora na meji in poudarjajo, da mora občina narediti 
vse, kar je v njeni moči, da se bodo občani počutili varne. Foto: Danijel Cek
Županski kandidati se zavzemajo za okrepitev nadzora na meji in poudarjajo, da mora občina narediti vse, kar je v njeni moči, da se bodo občani počutili varne.  Foto: Danijel Cek

ILIRISKA BISTRICA > Glavne težave, ki pestijo Občino Ilirska Bistrica, niso zgolj v domeni občine in župana, pač pa predvsem države. To velja tako za migrantsko kot za problematiko tranzitnega prometa in avtoceste, ki sta povezana tudi s položajem občine.

Vsi kandidati, Aleš Zidar, Emil Rojc, Ivan Simčič in Robert Šircelj, avtocesto ali hitro cesto ocenjujejo kot nujno. V zvezi s pivškim in postojnskim nasprotovanjem trasi na Postojno pa Rojc pravi, da je naloga države, da traso umesti in se ne izgovarja, da se župani ne morejo dogovoriti. Sicer pa bi, dodaja, že krak od Jelšan do Ribnice rešil glavne težave ljudi, ki živijo ob preobremenjeni cesti.

Simčič kot kandidat vladajoče Liste Marjana Šarca občanom obljublja, da bodo kot vladna stranka najprej naredili vse za prepolovitev tranzitnega prometa na podlagi bilateralnega sporazuma s Hrvaško o usmeritvi tovornega prometa na avtoceste. ”Zelo me veseli, da bo nova vladna stranka te stvari uredila. Direkcija za infrastrukturo nas je na pogovorih odpravila z odgovorom, da to ni mogoče,” komentira Rojc.

Vsi za varnost občanov

Vsi kandidati se odločno zavzemajo za poostritev nadzora na meji. Varnost občank in občanov mora biti, pravijo, na prvem mestu.

Simčiča pa skrbijo tudi migracije občanov, ki vsak dan odhajajo na delo v druge kraje po slabih cestah. Kandidati zato napovedujejo podporo gospodarstvu s subvencijami in drugimi vzvodi. Zidar se bo zavzel za ustanovitev podjetniškega inkubatorja. Širitev con, za kar je občina pridobila 1,6 milijona evropskih sredstev, skupno pa bo vložila 2,3 milijona, po Rojčevih besedah že poteka.

Projekte je treba pripraviti vnaprej

Protikandidati aktualnemu županu sicer očitajo preslabo pridobivanje evropskega denarja in opozarjajo, da je nujno to področje okrepiti, predvsem pa pravočasno pripraviti projekte.

Tudi bistriškemu kmetijstvu bi vsi še naprej pomagali s subvencijami. Zidar bi spet vzpostavil lokalne tržnice in opozarja,da imajo kmetije prihodnost samo v povezovanju. Poskusi vzpostavitve zadruge so v preteklosti propadli, a Šircelj meni, da bi veljalo poskusiti ponovno. Boljše možnosti za prodajo domačih kmetijskih pridelkov bi po Rojčevem mnenju prinesel tudi razvoj turizma.

Na področju turizma bi nadaljevali z že zastavljenimi načrti na Sviščakih, Mašunu, jezerih, Premu, kjer prostorsko umeščanje sicer ovira država, in jih še nadgradili. Šircelj izpostavlja kot ključno povezovanje ponudbe in skupni nastop pri trženju.

Rojc obžaluje, da ni vetrnic na Volovji rebri. Z vetrnicami, če so v skladu s soglasji, nima težav niti Zidar, ki pa vidi še druge možnosti. Simčič bi se bolj osredotočil na izkoriščanje lesne biomase in vodne sile, Šircelj pa na energetske sanacije javnih stavb in nove vire ogrevanja.

Vsi trije Rojčevi protikandidati napovedujejo tudi več denarja za športna in kulturna društva. Simčič pravi, da je zdajšnji obseg denarja “žalitev”. Rojc se brani, da je denar odraz politične volje v občinskem svetu in da so društva manj dobila tudi na račun večjih naložb v infrastrukturo. Zidar in Simčič izpostavljata tudi ustanovitev javnega zavoda za kulturno, šport in turizem.

Urbanistična napaka?

Rojčevi protikandidati so se na soočenju na bistriški lokalni televiziji obregnili še ob ponesrečeno umestitev trgovine Lidl v Trnovem, ki kaže na odsotnost urbanističnega načrtovanja. Z njo je Trnovo izgubilo “pljuča”, umestili pa bi jo lahko na obrobje, k drugim trgovinam.

Predvsem pa vsi trije poudarjajo, da bodo, za razliko od aktualnega župana, delovali bolj odprto, umirjeno, povezovalno in bili župani vseh občanov. Rojc odgovarja, da ima vedno odprta vrata in volilcem predlaga, naj se odločijo na podlagi napredka zadnjih let.


Najbolj brano