Ohranjanje dediščine in razvoj

Lista DOR, ki jo je sestavilo Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina, v volilni enoti Tolmin kandidira za občinski svet, da bi bila prizadevanja društva čim bolj učinkovita in upoštevana.

 Foto: Leo Caharija
Foto: Leo Caharija

TOLMIN > Če bodo izvoljeni, se bodo kandidati Valter Valentinuzzi, Martina Klanjšček, Radovan Lipušček, Daša Furlan in Miha Mlekuž zavzemali za izpeljavo volilnega programa, ki temelji na kodeksu društva, pravijo. Med drugim si bodo prizadevali za ohranitev naravnih in kulturnih posebnosti, za urejeno in prijazno okolje, za skupnost in sodelovanje ter skladen in trajnostni razvoj. Izpostavljajo transparentno delovanje in soodločanje civilne družbe. To pomeni, da bodo ponovno zahtevali pripravo celovitega projekta ureditve starega mestnega jedra Tolmina in zagotovitev denarja za njegovo obnovo. Spodbujali in podpirali bodo projekte za urejanje zelenega, pešcem in kolesarjem prijaznega okolja, sodelovali pri ustvarjanju možnosti za mlade in pogojev za to, da bodo starejši čim dlje ostajali aktivni člani skupnosti.


Najbolj brano