Zatika se pri denarju, časa pa ni več

Zakon o dolgotrajni oskrbi je po zagotovilih zdravstvenega ministra Sama Fakina nared, ni pa še opredeljenih virov financiranja. Potrebe po ureditvi te oskrbe so velike, razmere, v katerih živi vse več ostarelih in bolnih, ki so hkrati revni, pa vse hujše.

Na mesto v domu ostarelih dolgo čakajo, med prosilci je vse več 
ljudi,  potrebnih celovite oskrbe.    Foto: Arhiv PN
Na mesto v domu ostarelih dolgo čakajo, med prosilci je vse več ljudi, potrebnih celovite oskrbe.  Foto: Arhiv PN

Za uspešnejši boj proti revščini je nujna sistemska ureditev problematike dolgotrajne oskrbe, izpostavljajo strokovnjaki in Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ki so o tem pred dnevi pripravili posvet.

Podatki kažejo, da so starejši pri nas kljub večletni visoki gospodarski rasti še vedno izpostavljeni zelo visokemu tveganju za revščino in socialno izključenost. Prav zato je nujna uvedba pravičnejšega sistema dolgotrajne oskrbe, ki bi na podlagi zakona vsem, ne glede na finančne zmožnosti, zagotovil nujno potrebne storitve.

O Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Skupnost socialnih zavodov Slovenije že 50 let združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji. Kot strokovno združenje zastopa izvajalce, ki skrbijo za več kot 20.500 stanovalcev v domovih za starejše in v posebnih zavodih.

Ni skrivnost, da se prebivalstvo hitro stara in da so prav starejši najbolj izpostavljeni tveganju za revščino, poudarja Jaka Bizjak, sekretar skupnosti socialnih zavodov. “Zato mora država starejšim nameniti precej več pozornosti, če se želimo kot družba v prihodnje bolj uspešno spopasti z revščino.” Stiska, v kakršni se znajdejo, je huda: “Mnogi ostareli nujno potrebujejo pomoč in oskrbo zaradi starostne oslabelosti, invalidnosti in bolezni. Zanjo nimajo denarja, saj prejemajo zelo slabe pokojnine.” Ob tem je nižji socialno-ekonomski status tesno povezan s slabšim zdravstvenim stanjem, s staranjem naraščajo potrebe po dolgotrajni pomoči pri vseh življenjskih opravilih.

Tako vse več ljudi potrebuje več pomoči in dlje časa, a si je ne more privoščiti ali pa le z velikim odrekanjem najbližjih. Zato so zlasti revnejši ostareli vse bolj odvisni od neformalne oskrbe v krogu družine, kar dodatno širi revščino iz generacije v generacijo. S prelaganjem bremen na bližnje, zlasti na ženske, se ožijo tudi njihove priložnosti za redno (plačano) delo, ker sorodstvo ne zmore plačevati strokovne pomoči za oslabele ostarele svojce.

Jaka Bizjak

sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

“Mnogi ostareli nujno potrebujejo pomoč in oskrbo zaradi starostne oslabelosti, invalidnosti in bolezni. Zanjo nimajo denarja, saj prejemajo zelo slabe pokojnine.”

Urejen sistem dolgotrajne oskrbe po zgledu severne in zahodne Evrope bi preprečil, da bi starostnikom ob resnejših zdravstvenih težavah zmanjkalo premoženja in dohodkov za dostojno življenje. Sistem bi jih pravičneje zavaroval pred takšnimi socialnimi tveganji, hkrati bi jasno razdelil, kaj bodo zagotovila javna sredstva, kje pa se začne osebna odgovornost. Tako bi prav vsem omogočil, da se bolje in z večjo mero predvidljivosti pripravijo na lastno starost.

Zdravstveni minister Samo Fakin pa izpostavlja, da je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi pripravljen, a se bo treba odločiti, koliko bo to stalo. S to problematiko se ukvarjajo vse države, vpeljana je v nekaj bogatih državah, a se iz leta v leto draži. Pri nas še ni dorečeno temeljno vprašanje, kako financirati dolgotrajno oskrbo, da bo sistem ustrezal vsem potrebam in bo hkrati finančno vzdržen. Med drugim bo treba natančno opredeliti, kdo bodo osebe, ki bodo upravičene do dolgotrajne oskrbe, in kdo bo zanje skrbel.

Fakin se zavzema za dostopno, dosegljivo, varno in kakovostno dolgotrajno oskrbo ob hkratni opredelitvi vlog različnih deležnikov v tej oskrbi. Za zdaj še ni jasno, kako jo izvajati, saj tudi kadrov zanjo še ni. V tem sistemu je treba krepiti oskrbo na domu, nuditi podporo izvajalcem neformalne oskrbe, omogočiti uporabnikom izbiro vrste, pravice in oblike storitve in omogočiti tudi avtonomnost uporabnika.


Najbolj brano