Na Debelem rtiču ne želijo vojakov Nata na počitnicah

Ankaranska občina bi rada postala prva slovenska občina, ki bi bila povsem brez plastičnih vrečk. Še raje kot to pa želi, da država ne bi načrtovala novogradenj na območju Krajinskega parka Debeli rtič za potrebe letovanja vojakov Nata. Ankaranski župan Gregor Strmčnik takšne želje preusmerja na Sv. Katarino.

 Foto: Zdravko Primožič/FPA
Foto: Zdravko Primožič/FPA

ANKARAN > Potem ko je uspela zavarovati območje Debelega rtiča kot krajinski park, želi ankaranska občina pozvati državo, naj še enkrat prerešeta stare načrte o pozidavah na kmetijskih zemljiščih znotraj krajinskega parka za počitnikovanje vojakov in njihovih družinskih članov.

“Brez vojakov v krajinskem parku”

Že vlada Alenke Bratušek je leta 2009 zasnovala gradnjo bungalovov, športno-rekreacijskih površin in bazenov za potrebe Slovenske vojske in pripadnikov zavezništva Nato ter njihovih družinskih članov, načrti pa so podrobno opisani v Uredbi o državnem prostorskem načrtu za kompleks Debeli rtič. Kompleks naj bi obsegal 2,3 hektara, imel naj bi 175 počitniških ležišč, zanj pa naj bi odšteli 15 milijonov evrov. Če bi država hotela uresničiti načrt, bi moralo obrambno ministrstvo odkupiti približno 10.000 kvadratnih metrov večinoma kmetijskih zemljišč. Župan Gregor Strmčnik se z državnimi načrti o pozidavah in smereh razvoja Debelega rtiča, v katere država sili občino, ne strinja ter vojake preusmerja na Sv. Katarino, kjer je že vojašnica Slovenski pomorščaki. “Razvojni scenarij ankaranskega občinskega prostorskega načrta omogoča urbanistično umestitev tovrstne dejavnosti zunaj zaščitenega območja krajinskega parka. Občina Ankaran zato predlaga Republiki Sloveniji, naj znova premisli in sodeluje pri pripravi aktov za primernejše prostorske umestitve dejavnosti za potrebe vojaškega zavezništva,” opozarja Strmčnik.

Debeli rtič kot lepilo skupnosti

Ohranjanje narave in zlasti Debelega rtiča je že v preteklosti povezalo Ankarančane in je eden glavnih razlogov za odcepitev Ankarana od Kopra.

Ankarančani celo predlagajo ministrstvu za okolje in prostor, da bi postali prva slovenska občina, ki bi bila povsem brez plastičnih vrečk ter podpisujejo zavezo za varovanje ankaranskih naravnih vrednot, med katerimi je tudi Krajinski park Debeli rtič. Zaveze pa ne podpisujejo samo Ankarančani, pač pa tudi podpisniki iz vse Slovenije in še posamezniki s Tržaškega.


Najbolj brano