Želi si čim manj sosežiga odpadkov

“Več kot narediš, bolj spoznaš, da je treba narediti še veliko,” pravi kanalski župan Andrej Maffi in s tem razlaga, zakaj se v četrto poteguje za položaj.

Andrej Maffi
Andrej Maffi 

KANAL > Če bodo volilci Andreju Maffiju (na fotografiji) zaupali še en mandat, bo med drugim nadaljeval izboljšave komunalnih napeljav in cest, skrb za starejše in ni opustil ideje o doma zanje. Zavzemal se bo za pomoč mladim družinam, ki jih med drugim želi zadržati na hribovitih predelih in s tem preprečiti nadaljnje praznjenje vasi. Temu so namenjene tudi nizke cene komunalnih storitev in subvencije, recimo za varstvo v vrtcu. “Poskušamo biti ljudem prijazna občina,” se je izrazil in dejal, da je to tudi način za spodbujanje turizma. Posočje v okolici Kanala je sicer drugačno kot bolj severno, a lahko privlači in je s posebnostmi, kot sta čebelarstvo ali ponudba divjačine, zanimivo. Za širitev turizma si želi boljši izkoristek bohinjske proge. Zavzemal se bo še za razvoj gospodarstva, ki temelji na domačem znanju in naprednih, ekološko naravnanih tehnologijah. Prav slednje bi Maffi rad videl v anhovski cementarni, ki je zaradi azbesta in rabe odpadkov kot goriva v proizvodni predmet polemik. “Moje stališče glede varovanja okolja je neizprosno: želim, da se sežiganje odpadkov v Salonitu zmanjša na minimum.” poudarja. Pravi pa, da se v tovarni ne dela stihijsko in je skrb za ekološko proizvodnjo večja kot pred leti.


Najbolj brano