Tudi slepi imajo pravico polno živeti

Slepi in slabovidni so končno dočakali uveljavitev zdravstvenega programa za celovito rehabilitacijo. Zaživel je lansko jesen. Z njim bodo slepe usposobili za čim bolj neodvisno življenje ter jim omogočili vključevanje v vse dejavnosti. Za to potrebujejo veščine in tehnike, s katerimi se naučijo izvajati opravila drugače od normalno videčih. Program nudi tudi svetovanja in psihoterapevtsko pomoč, da laže sprejmejo stanje slepote in spremembe.

Del celovite rehabilitacije je človeka z  minimalnim preostankom 
vida naučiti tega čim bolje uporabljati za samostojno življenje.   Foto: arhiv UKC Ljubljna
Del celovite rehabilitacije je človeka z minimalnim preostankom vida naučiti tega čim bolje uporabljati za samostojno življenje.  Foto: arhiv UKC Ljubljna

Nov zdravstveni program celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih so pognali lani jeseni, pred tem pa so ga pilotno preizkusili na očesni kliniki ljubljanskega kliničnega centra.

Od novele prek pilotnega projekta do programa

Čeprav je v že pred desetletjem sprejeti noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju uzakonjena pravica slepih in slabovidnih do celovite obravnave, vključno z zdravljenjem in rehabilitacijo, je do izpeljave prišlo šele lani, v celoti pa letos.

Svetovni dan vida in dan bele palice

Vsak drugi četrtek v oktobru (letos 11. oktobra) obeležujemo svetovni dan vida. Opozarja na pomen ohranjanja zdravega vida in preprečevanja izgube vida. Ozavešča o pomenu rehabilitacije, če pride do izgube vida. 15. oktobra pa je še mednarodni dan bele palice, ki opozarja, kako huda invalidnost sta slepota in slabovidnost in kako lahko vsak pomaga slepim in slabovidnim.

Leta 1994 je na ljubljanski očesni kliniki na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije zaživela ambulanta za slepe in slabovidne. Iz nje je zrasel Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih in njegova posebna strokovna delovna skupina je zasnovala program celovite rehabilitacije.

Program vsebuje vse storitve in opredeljuje multidisciplinaren pristop za izvajanje individualnega načrta rehabilitacije slepih in slabovidnih - od zgodnjega otroštva do pozne starosti. Pilotno so ga preizkusili pred štirimi leti.

350

obravnav bolnikov na leto bo plačal ZZZS za ta program

284.311

evrov na leto bo za to namenil ZZZS

Celovita rehabilitacija se prilagaja vsakemu posebej

Program narekuje celovito individualno obravnavo posameznika z delno ali popolno izgubo vida, hkrati pa tudi multidisciplinarno, saj mu le tako lahko zagotovi nabor storitev, prilagojenih njegovi okvari in psihofizičnemu stanju, zmožnostim, talentom in potrebam.

Pomembno je, da se proces obravnave čim prej prične, lahko že pred morebitno zdravstveno obravnavo ali čim prej po njej. Potrebno je nenehno sprotno ocenjevanje učinkov rehabilitacije in zadovoljstva obravnavanega. Individualni načrt rehabilitacije je mogoče sproti spreminjati oziroma prilagajati potrebam ter okoliščinam.

Bela palica za prepoznavo

Slepi si z belo palico pomagajo v vsakdanjem življenju. Gre za pomemben pripomoček za samostojno gibanje. Dandanes je palica narejena iz sodobnih materialov, izdelujejo jo tudi iz steklenih vlaken in grafita, vanjo so lahko vgrajeni ultrazvočni laserji. Belo palico so začeli uporabljati že pred skoraj stoletjem, uveljavila pa se je šele v dvajsetih letih minulega stoletja. Z njo uporabnik pridobiva informacije o tehničnih ovirah v okolju. Slepim in slabovidnim je za lažje samostojno življenje na voljo še vrsta drugih pripomočkov za pisanje, gibanje in komunikacijo z okoljem in svetom. Veliko pripomočkov jim pripada iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Cilj rehabilitacije je človeka z delno ali popolno izgubo vida usposobiti za čim bolj neodvisno življenje ter za vključevanje v zasebno, poklicno in javno življenje. Za to potrebuje vrsto veščin in tehnik, ki mu omogočajo, da vse to opravlja na drugačen način kot videči človek. Program zajema še svetovanje in psihoterapevtsko pomoč, da oslepeli laže sprejme slepoto in nujne spremembe, ki zaradi nje nastanejo. Program je namenjen tudi celoviti rehabilitaciji slepih in slabovidnih otrok in njihovih družin.

Program je očesna klinika formalno začela izvajati lani jeseni, vendar je osnovni strokovni tim oblikovala šele do poletja letos. S tem so zagotovljeni minimalni standardi za zagon programa. Tim bodo postopoma krepili.

Prof. dr. Branka Stirn Krajnc, nekdanja predstojnica očesne klinike, ob tem izpostavlja, da bodo morali za to pristojni na državni ravni z zakonom in v pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zares v praksi omogočiti tovrstno rehabilitacijo slepih in slabovidnih.

Jasna strokovna izhodišča programa so znanstveno preverjena, metode klinično uporabne, rehabilitirani posameznik pa se nauči na najboljši možen način v življenju izkoristiti preostanek vida ali nadomestilo vidne informacije ter sposobnosti. Le tako se lahko enakopravno vključuje v družbo in ji ni v breme, opozarjajo poznavalci.

ZZZS bo zagotovil denar

Kako bo s plačilom izvajanja programa? ZZZS pojasnjuje, da obvezno zdravstveno zavarovanje nasploh zavarovancem v celoti zagotavlja plačilo za celovito obravnavo z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in slabovidnosti. Tudi ta program je bil že strokovno potrjen. Od leta 2017 dalje ga izvaja ljubljanski klinični center na terciarni ravni zdravljenja. “Glede na potrebe bolnikov program obsega obravnavo 350 bolnikov na leto, za kar bo ZZZS namenil na letni ravni dodatnih 284.311 evrov,” sporoča.

V sodelovanju s kliniko so opredelil tudi novi seznam storitev celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih ter novo kalkulacijo za planiranje in financiranje novega interdisciplinarnega tima.

Lani so bolnišnice opravile skupaj 4008 bolnišničnih zdravljenj zaradi različnih bolezni v zvezi z očmi. Izdatki v breme zdravstvenega zavarovanja so skupaj znašali 3,726.270,58 evra, v povprečju 929,71 evra za eno zdravljenje. V specialistični ambulantni dejavnosti oftalmologije so v breme zdravstvenega zavarovanja lani obravnavali 465.000 pacientov, skupni strošek je bil 46,480.481,09 evra.


Najbolj brano