Novosti pri pravicah obveznega zavarovanja

Minuli teden je skupščina ZZZS potrdila predlog rebalansa finančnega načrta - zvišanje prihodkov in odhodkov za 35 milijonov evrov. Potrdila je tudi spremembe pri plačevanju zdravljenja iz obveznega zavarovanja - od vrste operacij do posegov v zobozdravstvu. Veljati bodo začele oktobra letos. Izvajalci morajo denar za več storitev porabiti v treh mesecih, do konca leta.

Spremembe se nanašajo tudi na zobozdravstvo.
Spremembe se nanašajo tudi na zobozdravstvo.  

Po prizadevanjih, da bi še letos porabili 35 milijonov evrov, je to potrdila še skupščina ZZZS. Zavodi in izvajalci v javni mreži bodo morali ta denar porabiti do konca leta. Tako bo za specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje namenjenih 29,2 milijona evrov, za osnovno zdravstvo 6,3 milijona, za socialne zavode 600.000 evrov. Natančno razporeditev denarja bo vseboval aneks dva k splošnemu dogovoru o delu za letošnje leto, ki ga bo v kratkem potrdila vlada.

Več za operacije in zobozdravstvo

Tako naj bi toliko, kot naredijo, plačali vseh operacij na ušesu, nosu, grlu, ožilju (arterije, vene, krčne žile), stopalu, kile, žolčne kamne, endoproteze kolka in kolena, ortopedske operacije rame, hrbtenice, stopala halux vagus, artroskopske operacije, endoproteze gležnja, angiografije, operacije karpalnega kanala, odstranitev osteosintetskega materiala in operacijo ženske stresne inkontinence.

Za specialistično ambulantna področja z najdaljšimi čakalnimi dobami bi plačali do 20 odstotkov letos preseženega programa. Gre za ermatologijo, internistiko, otorinolaringologijo, rehabilitacijo, alergologijo, pedopsihiatrijo, fiziatrijo, kardiologijo in vaskularno medicino, pediatrijo, gastroenterologijo, klinično genetiko, pulmologijo, ginekologijo, maksilofacialno kirurgijo, psihiatrijo, bolezni dojk, alergološke storitve, nevrologijo, splošno kirurgijo, zdravljenje neplodnosti, okulistiko, diabetologijo, infektologijo, ortopedijo, tireologijo, operacije sive mrene, vitreoretinalno kirurgijo, proktoskopijo, rektoskopijo, sklerozacijo in ligaturo. Plačano bo tudi 20-odstotno preseganje programa v zobozdravstvu.

Tolikšno povečanje programa dela tam, kjer so najdaljše čakalne dobe, naj bi vseboval že redni program dela tudi prihodnje leto.

Skupščina je potrdila spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so nastajale od leta 2014 dalje. Te so obsežne in v vseh vrstah pravic. Večji sklop zajema zobozdravstvene storitve. Medtem ko so bili zobni vsadki doslej pravica le izjemoma, bodo po novem postali pravica, opredeljena v pravilih obveznega zavarovanja. Spremembe se nanašajo tudi na pravice do zobotehničnih protetičnih pripomočkov, paradontološko in ortodontsko zdravljenje. Bele zalivke bodo v prvi fazi brezplačne za otroke, mladostnike, nosečnice in doječe matere.

Zdraviliško zdravljenje in poti v tujino

Po novem se bo število omejitev oploditev z biomedicinsko pomočjo nanašalo le na zunajtelesno oploditev (zagotovljenih bo šest poskusov oploditve z biomedicinsko pomočjo). Širi se nabor bolezenskih stanj, ko so bolniki upravičeni do zdraviliškega zdravljenja. Uvaja se nov razlog za odlog začetka že odobrenega zdraviliškega zdravljenja. Pravica do obnovitvene rehabilitacije invalidov se ne bo več izključevala z uveljavljanjem zdraviliškega zdravljenja, kadar gre za isto zdravstveno stanje. Uvajajo se štiri nove vrste medicinskih pripomočkov in izključujejo tri že zastarele.

Spremembe zajemajo tudi denarne dajatve in potne stroške. Pravica do spremstva za zdravljenje v tujini bo veljala tudi za bolnike nad 18 let, če bodo za to utemeljeni zdravstveni razlogi. Prenavljajo se določeni standardi zdravstvenih storitev, zobozdravstvenih materialov in medicinsko-tehničnih pripomočkov. Spremembe bodo zdravstveno blagajno na leto stale 3,27 milijona evrov.


Najbolj brano