Mrki pri e-naročanju so pogosti, za izboljšave so gluhi

Aprila lani je začel veljati sistem elektronskega naročanja bolnikov na preglede, operacije in preiskave. Ljudje so se teh postopkov morali naučiti, a še vedno raje to storijo osebno ali po telefonu. Zdravstveni zavodi so ob dopolnjevanjih lastnih sistemov e-naročanja dolžni podatke sproti pošiljati nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), skrbniku centralnega sistema e-naročanja. Ta je po 16 mesecih še vedno pomanjkljiv, izpadi povezave pa pogosti, opozarjajo bolniki in izvajalci storitev, tudi primorske bolnišnice.

Iz izolske in šempetrske bolnišnice so NIJZ poslali vrsto predlogov 
za izboljšanje centralnega sistema e-naročanja, saj ta ne prikazuje 
natančnih podatkov,  a NIJZ se ne  odziva.  Foto: Zdravko Primožič/FPA
Iz izolske in šempetrske bolnišnice so NIJZ poslali vrsto predlogov za izboljšanje centralnega sistema e-naročanja, saj ta ne prikazuje natančnih podatkov, a NIJZ se ne odziva.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

PRIMORSKA > Izvajalce storitev, bolnišnice Izola, Šempeter in Valdoltra, smo tako kot odgovorne za sistem e-naročanja - zdravstveno ministrstvo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ (skrbnik sistema) - prosili za ocene o delovanju in izkušnjah. NIJZ je odgovoril skopo in nepopolno, ministrstvo sploh ne. Zato ni znano, ali in kdaj bodo ta sistem izboljšali.

Ni nova obveznost

NIJZ navaja, da so izvajalci zdravstvene dejavnosti dolžni voditi čakalne sezname že od leta 2008, skladno z zakonom o pacientovih pravicah. “Zato to ni nova obveznost,” so zapisali.

Krajše čakalne dobe vabijo

V Šempetru in Izoli so pri nekaterih dejavnostih krajše čakalne dobe kot drugje, zato prihajajo tudi bolniki iz vse Slovenije - v Šempeter na prvi pregled v revmatologiji, nefrologiji in EMG (za oznako redno). V Izoli imajo najkrajšo čakalno dobo v državi za magnetno resonanco (vse stopnje nujnosti), med najkrajšimi z oznako redno pa v urološki in v ambulanti za ščitnico.

Omenja, da so za delovanje informacijskih sistemov zadolženi izvajalci zdravstvene dejavnosti: “Ti sistemi izvajalcev podatke redno samodejno pošiljajo centralnemu sistemu e-naročanja, objavljeni so na spletnih straneh e-naročanja. Avtomatsko na podlagi algoritma sistem izračuna prvi okvirni termin ali pridobi podatek o prvem prostem terminu, ki jih posreduje centralnemu sistemu ob tej poizvedbi.”

Sistem ne deluje brezhibno

Strokovna direktorica bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica Dunja Savnik Winker ugotavlja: “Sistem ne deluje brezhibno; deluje prepočasi, z blokadami, ki povzročajo nejevoljo pri izdaji in vnosu. Tudi pacienti so večkrat površni, ne izpeljejo naročila v celoti, zato ta niso izvedena. Za ambulantno dejavnost dobijo termin že ob naročilu, a se pri stopnji nujnosti hitro in zelo hitro dogaja, da je pravi termin znan šele po triaži, ki o tem presoja. Za posege in diagnostiko dobijo takoj okviren termin, čez nekaj dni pa stvarnega. Največje pomanjkljivosti pa so v delovanju centralnega sistema, saj so pogoste blokade in izpadi v povezavi.”

Valdoltra: nujne so izboljšave

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra ugotavljajo, da so domala vsi centralni sistem e-naročanja toliko spoznali, da bi moral služiti za dobro podlago za dodatne nujne izboljšave. Žal so odgovorni za izboljšave gluhi: “V celotnem zdravstvenem sistemu imamo še kar naprej velike težave s pridobivanjem kvantitativnih podatkov, dodatna težava je pasivna vloga uporabnika oziroma pacienta,” ugotavljajo v Valdoltri.

Izpostavlja še organizacijo dela, ki ne omogoča sprotnega ažuriranja čakalnih seznamov. Sistem hromijo tudi pomanjkljivo izpolnjene napotnice - storitev je neustrezno vpisana, stopnja nujnosti ni pravilno označena.

Za naročanje so usposobili pet zaposlenih za polni delovni čas in dva za polovični. “Bolnika ob naročilu vpišemo v čakalno knjigo. Izjema so storitve s čakalnimi vrstami, kjer je treba čakati,“ poudarja strokovna direktorica. “Težava je tudi slaba obveščenost bolnikov, ki ne vedo, da jih lahko že napotni zdravnik takoj naroči po spletu. Tudi veliko teh zdravnikov tega ne naredi, pa bi lahko.”

4 ure na dan vsak delavnik se lahko v Šempetru bolniki po telefonu naročajo na preglede in posege, 5 ur na dan vsak delavnik se lahko v Izoli po telefonu bolniki naročajo na preglede in posege.

Najraje osebno in po telefonu

V Šempetru imajo za naročanje dve telefonski liniji, vsaka med tednom deluje štiri ure na dan. Na voljo sta dve linici za osebno naročanje, vsaka štiri ure na dan. Bolniki se lahko naročijo še po e-pošti, navadni pošti, obvestila lahko oddajo v poseben nabiralnik ali uporabijo sistem e-naročanja. “Ljudje imajo kar težave z e-naročanjem, zato običajno pridejo osebno ali pokličejo po telefonu, včasih nam pišejo po e-mailu,” ugotavlja sogovornica.

Podobno je tudi v Izoli, kjer je osebno naročanje na voljo med tednom devet ur na dan, telefonsko (zanj dela osem telefonistov) pa pet ur na dan. Ti dve možnosti uporabi največ bolnikov, sledijo elektronska pisma in navadna pošta, nekateri pa uporabijo centralni sistem e-naročanja. Poslovni direktor Radivoj Nardin omenja: “Da bi bolnikom olajšali naročanje, je vsak dan v sklopu telefonskega naročanja odprtih 40 telefonskih linij. Sistem še izboljšujemo, kmalu bomo vsakogar, ki ne dobi zveze, poklicali nazaj. Usposabljamo še nove moči za telefonsko naročanje.”

Ugotavlja, da elektronsko naročanje in centralni sistem e-naročanja občasno ne delujeta in tudi ne brezhibno, zato se ljudje pogosto razburjajo. Člani izolske službe naročanja (koordinatorji) Damjan Turk, Andreja Vrabec in Kristina Pepelko izpostavljajo moteče občasne mrke in izpade delovanja centralnega sistema. Ker sta ga NIJZ in ministrstvo vpeljevala po korakih, ni povsod omogočil vpisovanja vseh nujnih kriterijev. Še vedno tudi ne zajema pogodbenih izvajalcev z manjšim obsegom dela. Zato prikazuje le povprečne čakalne dobe. Bolnikom svetujejo, naj podatke preverijo na spletni strani SBI, saj so tam veliko natančnejši kot v sistemu e-naročanja.

“Na vsako elektronsko sporočilo odgovorimo,“ poudarja Vrabčeva. “Ob naročilu vsakega bolnika uvrstimo na seznam in v vrsto. Vsak lahko prek spleta s pomočjo šifre na potrdilu napotnega zdravnika na strani SBI sam preveri, kdaj bo na vrsti.“

7 uslužbencev za naročanje so ob zagonu e-naročanja usposobili v bolnišnici Šempeter, 12 uslužbencev za naročanje so ob zagonu e-naročanja usposobili v bolnišnici Izola.

Vrsta predlogov

Medtem ko bodo v Šempetru v prihodnje uredili samostojno službo za naročanje, ta v SBI že deluje.

Zaradi vrste zaznanih pomanjkljivosti delovanja centralnega sistema e-naročanja sta obe bolnišnici NIJZ že večkrat posredovali vrsto predlogov za izboljšave, a iz NIJZ doslej še nista prejeli nobenega odgovora.


Komentar novinarja

Jasna Arko

Uradniki zoper zdravo pamet

Šestnajst mesecev je tega, kar je zdravstveno ministrstvo vpeljalo centralni sistem elektronskega e-naročanja vseh bolnikov na preglede, operacije, preiskave. Cilj je skrajšanje čakalnih vrst in izkoreninjenje njihovega preskakovanja, da bi vsem zagotovili enako dostopnost. Da bi sistem brezhibno deloval, je določilo skrbnika - Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ta mora podatke, ki mu jih sproti pošiljajo vse bolnišnice, zdravstveni domovi in zasebniki, takoj vnašati in ažurirati....

Preberi več

Najbolj brano