Odpravnina za delničarje Mlinotesta

Mlinotest bo kmalu začel izplačevati odpravnino vsem delničarjem, ki so na nedavni skupščini glasovali proti umiku delnic z borze in se bodo odločili za prodajo delnic. Morda bodo delnice v prihodnosti lahko prodali tudi drugi delničarji.

Danilo Kobal Foto: Picasa
Danilo Kobal Foto: Picasa

AJDOVŠČINA > Na junijski skupščini so delničarji podprli sklep o umiku delnic z organiziranega trga. Uprava in nadzorniki so sicer v sklicu za tiste, ki bi delnice želeli prodati, predlagali 3,95 evra odpravnine, toda na koncu so na skupščini podprli predlog o višji odpravnini.

Mlinotest bo tako delničarjem, ki se na skupščini niso strinjali z umikom delnic z borze in se bodo odločili za prodajo, izplačal po 4,75 evra odpravnine za vsako delnico. Na skupščini je proti umiku glasovalo 50 delničarjev in s tem dobilo pravico do odpravnine.

4,75 evra znaša odpravnina za Mlinotestovo delnico.

Odpravnine do 28. avgusta

Podjetje bo delnice odkupilo za lasten sklad delnic, jih nato umaknilo in tako zmanjšalo osnovni kapital. Delničarjem, ki se bodo odločili za prodajo, bodo iz Mlinotesta poslali predloge pogodb in jim do 28. avgusta tudi izplačali odpravnino.

Bodo lahko prodajali tudi drugi delničarji

Toda morda bo Mlinotest v prihodnosti omogočil prodajo delnic tudi drugim delničarjem, ne samo tistim, ki se na skupščini niso strinjali z umikom delnic z borze. Na skupščini so namreč delničarji pooblastili upravo, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. “Če bo uprava to upravičenje izkoristila, bodo lahko delnice prodali tudi ostali delničarji. Ta pravica se lahko izkoristi v naslednjih treh letih,” pravi predsednik uprave Mlinotesta Danilo Kobal. Na ta način bo družba lahko kupovala delnice po ceni, ki se giblje v razponu od 2,37 do 4,75 evra.

Uprava in nadzorni svet sta delničarjem predlagala umik delnic z borze zaradi več razlogov. Število sklenjenih poslov z Mlinotestovimi delnicami je bilo iz leta v leto skromnejše. Zato vztrajanje s kotacijo delnic na borzi po mnenju uprave ni bilo več smiselno, delničarjem pa ni prinašalo posebne dodane vrednosti. K manjšemu zanimanju je prispevala tudi precejšnja lastniška konsolidacija v zadnjih dveh letih; družba Mlino zdaj obvladuje 78,3 odstotka vseh delnic. Zato je bila tudi likvidnost teh delnic v zadnjem času zelo šibka.

Letos načrtujejo za desetino več prihodkov

Matična družba Mlinotest je lani ustvarila nekaj več kot 51 milijonov evrov prihodkov, kar je za štiri odstotke več kot leto prej. Prihodki v skupini Mlinotest pa so bili višji za tri odstotke. Precejšen del proizvodnje prodajo na tuje; lani so tako na tujih trgih ustvarili že 20 odstotkov vseh prihodkov. Mlinotest za letos načrtuje za deset odstotkov več prihodkov kot lani. Za naložbe - med največje sodita novi polnilni liniji za mlevske izdelke in za moke - bodo letos namenili 4,5 milijona evrov.


Najbolj brano