Dobili so dom, kmalu pridejo še igrala

Krajani Suhorja so dobili prostor, v katerem se lahko družijo, ustvarjajo in, nenazadnje, tudi volijo. Občina Pivka je namreč za ta namen kupila hišo v vasi. Z obilico prostovoljnega dela pa urejajo tudi igrišče in prireditveni prostor.

Hiša številka 23a je postala Suhorski vaški dom.
Hiša številka 23a je postala Suhorski vaški dom. 

SUHORJE > Za hišo s številko Suhorje 23a je pivška občina odštela 23.000 evrov in domačini so končno dobili prostor za druženje, ustvarjanje, prirejanje dogodkov ... “Veseli smo tega, saj doslej res nismo imeli kje biti, niti volitev nismo imeli kje pripraviti,” pravi domačinka Kristina Dekleva.

Hiša sicer ni velika, a velike dvorane niti ne potrebujejo, dodaja. Pomembno pa je, da prostore lahko že uporabljajo. Nekaj prireditev v hiši so organizirali celo, še preden jo je občina kupila. “Imeli smo prireditev Jožefovo in velika noč, nato smo pripravili sprejem za goste iz pobratene občine Durach iz Nemčije, tam je vadila naša amaterska folklorna skupina Nej druje,” našteva Kristina Dekleva. “Voda, elektrika in sanitarije v hiši so, potrebuje je še nekaj opreme in vzdrževalnih del. Denar za to skušamo dobiti na razpisu iz programa za razvoj podeželja,” pravi direktorica pivške občinske uprave Mihaela Smrdel.

Za hišo s številko Suhorje 23a je pivška občina odštela 23.000 evrov

Na Suhorju, ki je najbolj oddaljena vas od občinskega središča Pivke, sicer biva približno 60 ljudi, ki jih vsako leto združita najmanj dve prireditvi - poleg Jožefovega in velike noči še tradicionalni božično-novoletni koncert. Shod, ob zavetnici sv. Marjeti, pa bodo praznovali jutri s sveto mašo in petjem zbora iz Podgrada.

Zunaj strnjenega dela Suhorja, v smeri proti cerkvi, pa nastaja igrišče. Že pred leti so zgradili polovično košarkarsko igrišče, ob njem pa nadstrešek, ki služi tudi kot prireditveni oder. Nato so zagotovili še priključek za elektriko, letos urejajo še otroško igrišče, saj je v vasi kar nekaj mladih družin in otrok. Suhorci so sami uredili zemljišče, poravnali teren in zgradili zid, 30 metrov ograje in igrala pa je kupila občina. Postavili naj bi jih čez nekaj dni.


Najbolj brano