Občina namerava kupiti nepremičnine v kompleksu nekdanje blagovnice Nanos

Občina Ajdovščina namerava kupiti del poslovnega objekta nekdanje blagovnice Nanos na Lavričevem trgu ter zemljišče ob njem. Če bo občinski svet na današnji seji podprl namero, bo občina za odkup nepremičnin, ki se bodo prodajale na javni dražbi sredi julija, uveljavila predkupno pravico. Izklicna cena je nekaj manj kot 547.000 evrov.

Stavbo bodo po obnovi najprej ponudili trgovcem. Foto: Alenka Tratnik
Stavbo bodo po obnovi najprej ponudili trgovcem. Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Okrožno sodišče v Ljubljani je v stečajnem postopku nad družbo Investicijske nepremičnine, družba za poslovanje z nepremičninami, nedavno izdalo sklep o prodaji dolžnikovega premoženja na javni dražbi. Izklicna cena je 546.960 evrov, v naravi pa gre za 2170 kvadratnih metrov velik kompleks poslovne stavbe nekdanje blagovnice Nanos s parkiriščem in zelenico za obzidjem.

Del poslovnega objekta je v lasti trgovskega podjetja Fama, ki ima tu market, skladišče in pekarno. Prazni del stavbe pa že vse od začetka stečaja družbe Investicijske nepremičnine, počasi, a nezadržno propada. V podjetju Fama so že večkrat opozorili na nočne obiske neznancev, ki so si v propadajočih prostorih poiskali začasno zatočišče. Pred časom so iz zgornjega nadstropja skozi strop vdrli v skladišče marketa, v enem od stranišč pa so iztočili večjo količino vode.

Občina namerava na dražbi dveh parcel ter solastniškega deleža na sedmih parcelah uveljaviti predkupno pravico. Župan Tadej Beočanin je pojasnil: “Občina bo uveljavljala predkupno pravico z namenom, da objekt ponovno obudimo in ga damo v funkcijo. Gre namreč za največji objekt na območju Lavričevega trga, ki je v procesu vsebinske, prometne in urbanistične revitalizacije. Za vsebino objekta obstaja več idej, a najprej ga bomo v najem ponudili trgovcem.”

Solastniškega deleža stavbe, ki je last Fame, občina ne bo odkupila, je še dodal župan.

Občina je nakup nepremičnin predvidela v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine za leto 2018. V rebalansu proračuna, ki je prav tako na predlaganem dnevnem redu današnje seje, je med drugim predvidela tudi nakup poslovnih prostorov v stavbi nekdanje trgovine Peko. Vanje namerava v prihodnje preseliti prostore turistično informacijskega centra.


Najbolj brano