Motivirani so uspešni

Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu je pomembna za uspešnost podjetja. Vodstva morajo skrbeti, da se bodo zaposleni dobro počutili in jih primerno motivirati. Gre za dolgoročen proces, v njem morajo biti zaposleni zadovoljni, da zmorejo sodelovati pri ustvarjanju dobrih poslovnih izidov.

Podjetja, kjer so medsebojni in odnosi vodilnih so zaposlenih   
spodbudni, so le  bele vrane, večina delavcev je  v stresu in vse več 
zato v bolniškem staležu.
Podjetja, kjer so medsebojni in odnosi vodilnih so zaposlenih spodbudni, so le bele vrane, večina delavcev je v stresu in vse več zato v bolniškem staležu.  

Tako narekuje projekt Naprej, namenjen psihosocialni podpori podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Delodajalce in zaposlene ozavešča, naj okrepijo vedenje o skrbi za duševno zdravje na delovnem mestu, kar pomembno vpliva na konkurenčnost in uspešnost vsakega podjetja. Projekt so predstavili v Mariboru.

Le motiviran delavec je ustvarjalen in uspešen

“Za uspešno poslovanje so ključni zdravi, motivirani in zadovoljni zaposleni,” poudarja Jure Fišer, direktor podjetja Gorenje Surovina, enega od sedmih v pilotnem projektu sodelujočih podjetji.

Projekt Naprej

Projekt bo potekal do jeseni 2021 in vsebuje tri programe izobraževanj o duševnem zdravju in priročnika za vodilne in promotorje duševnega zdravja v podjetjih. Sodelujejo Gorenje Surovina, Elektro Celje, Komunala Brežice, Nova KBM, Odelo Slovenija, Pošta Slovenije, Skupina Talum, skupaj 11.000 zaposlenih.

Projekt financirata Evropski socialni sklad ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z njim skušajo zmanjšati in preprečiti pojav psihosocialnih tveganih dejavnikov pri zaposlenih, zlasti starejših, v vzhodni kohezijski regiji. To naj bi izboljšalo duševno zdravje delavcev, zmanjšalo bolniške odsotnosti in okrepilo sposobnost delati dlje, saj se delovna doba podaljšuje.

Vodja projekta Vanja Hazl iz fundacije Prizma iuzpostavlja, da je ključno, da se končno o duševnem zdravju na delovnem mestu prične odkrito govoriti. “Tako te težave ne bodo tabu,” poudarja.

25% slovenskih delavcev na delovnem mestu doživlja stres zaradi obremenitev in slabih odnosov.

Na konferenci so izpostavili, kako vlagati znanje in skrb v pripravo ukrepov za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih, saj je to način, da bodo podjetja bolj konkurenčna in uspešna. Predstavili so cilje nacionalne politike na tem področju, ki spodbuja skrb za motiviranost in krepitev dobrega duševnega zdravja na delovnem mestu. Predstavili so primere dobre prakse v redkih podjetjih in izkušnje v njih zaposlenih, ki delajo v ustvarjalnem in prijaznem okolju, urejenih pogojih in so zelo motivirani - materialno in z zglednimi odnosi.

V stresu več kot četrtina delavcev

Nacionalna raziskava izpred dveh let Z zdravjem povezan vedenjski slog opozarja, da se povečuje delež oseb, ki doživljajo stres zaradi obremenitev in slabih medsebojnih odnosov. Zato so bolniške odsotnosti dolgotrajne, v povprečju dolge 44 dni.

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bo depresija do leta 2020 eden vodilnih vzrokov za bolniško odsotnost; tudi delavcev.


Najbolj brano