Energetska prenova enajstih stavb do jeseni

Po dveh letih od začetka priprav je Občina Postojna včeraj s Petrolom podpisala pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko sanacijo enajstih javnih stavb in prenovo javne razsvetljave. Naložba je vredna 3,5 milijona evrov.

Predstavniki občine in Petrola so bili zadovoljni, da bo po 
dveletnih pripravah projekt končno lahko stekel. Foto: Veronika Rupnik Ženko
Predstavniki občine in Petrola so bili zadovoljni, da bo po dveletnih pripravah projekt končno lahko stekel. Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Petrol, ki je bil sicer edini ponudnik na razpisu, mora energetsko sanacijo izvesti najkasneje v petih mesecih, šol in vrtcev pa že do začetka novega šolskega leta. Stavbe bo upravljal in vzdrževal naslednjih 15 let, kolikor traja koncesijska doba. V tem času naj bi z doseženimi prihranki, za višino katerih je sicer odgovoren sam, dosegel ne le poplačilo, pač pa tudi dodatne prihodke. V koncesijski dobi naj bi bil donos Petrola šestodstoten.

Član uprave Petrola Rok Vodnik je zagotovil, da so načrti pripravljeni in izvajalci izbrani, tako da bodo lahko dela izvedli v predvidenih rokih.

Kot je poudaril župan Igor Marentič, javno-zasebno partnerstvo koristi tudi občini, saj rešuje energetsko pomanjkljivo infrastrukturo, ki bo na račun sanacije učinkovitejša in manj obremenjujoča za okolje. Zaradi omejenega denarja je občina sicer ne bi zmogla izvesti sama, niti tako učinkovito upravljati. Celovito sanacijo bo doživelo sedem javnih stavb, za katere je občina tudi že prejela sklep o odobritvi nepovratnega kohezijskega denarja (občinska stavba, vrtčevski enoti Pastirček in Zmajček, OŠ Antona Globočnika in podružnica Bukovje, OŠ Miroslava Vilharja in telovadnica OŠ Prestranek). V še štirih javnih stavbah (kulturni dom, knjižnica Bena Župančiča, Notranjski muzej in zdravstveni dom), za katere občina ni bila upravičena do evropskega denarja, pa bodo uvedli energetsko upravljanje. Kot smo že poročali, je opozicija nabor stavb kritizirala, predvsem smiselnost sanacije dotrajanega in premajhnega vrtca.

V sklopu prenove javne razsvetljave bodo z novimi, energetsko učinkovitimi LED-svetilkami zamenjali 1628 cestnih svetilk. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije je približno 253.000 evrov. Vrednost celotnega projekta (brez povračljivega DDV) je dobrih 3,5 milijona evrov, od česar bo 1,2 milijona evropskega denarja, 1,8 milijona bo prispeval zasebni partner, 560.000 evrov pa občina.


Najbolj brano