Izvid je treba pravilno brati

Kako brati krvno sliko je naslov priročnika, ki ima cilj spodbujati zdravnike, naj ob ugotavljanju diagnoze naročijo tudi bolnikovo analizo krvi. Priročnik so pripravili v ljubljanskem kliničnem centru. Namenjen je zdravnikom in tudi bolnikom.

V laboratorijih analizirajo vzorce krvi po najsodobnejših metodah.  Foto: UKC Ljubljana
V laboratorijih analizirajo vzorce krvi po najsodobnejših metodah.  Foto: UKC Ljubljana

Gre za publikacijo, ki je plod dela strokovnjakov s kliničnega oddelka (KO) za hematologijo interne klinike, KO za otroško hematologijo in onkologijo pediatrične klinike in njene službe za specialno laboratorijsko dejavnost. Priročnik bodo razdelili tudi vsem hematologom v bolnišnicah, saj gre za vseslovenski projekt. Na voljo bo tudi družinskim zdravnikom in pediatrom.

Po oceni predstojnika KO za hematologijo interne klinike pof. dr. Sama Zvera je krvna slika kraljica vseh preiskav v medicini. V večini primerov za diagnozo bolezenskega stanja zadošča že del, ki ga opravi avtomatični analizator. Nato sledi delo laboranta, ki pregleda več sto celic v periferni krvi in odgovornega zdravnika opozori, če vidi nenavadne celične oblike. “Moramo pa znati prebrati, še prej pa zaznati, kaj je zapisano na izvidu. Interpretacije krvnih slik so pojasnjene v tem priročniku, saj želimo vsakega zdravnika izobraziti za razbiranje nepravilnosti in posebnosti v krvni sliki.”

Janez Jazbec

predstojnik KO za otroško hematologijo in onkologijo pediatrične klinike

“Krvna slika in normalne vrednosti se pri otrocih izjemno razlikujejo, če jih primerjamo z vrednostmi pri odraslih.”

Predstojnik KO za otroško hematologijo in onkologijo pediatrične klinike prof. dr. Janez Jazbec poudarja pomembnost sodelovanja pediatrov pri nastajanju priročnika: “Krvna slika in normalne vrednosti se pri otrocih izjemno razlikujejo, če jih primerjamo z vrednostmi pri odraslih. Ker ima večina laboratorijev vrednosti izvidov prilagojene odraslim, lahko privede do nepotrebnega strahu pri starših, saj lahko pride do težav, ko si laična in strokovna javnost ne znata pravilno razložiti, kakšne so normalne vrednosti krvne slike pri otrocih.”

Izr. prof. Helena Podgornik, spec. med. biokem., spec. lab. med. gen., s KO za hematologijo interne klinike omenja: “Lahko rečem, da smo v našem laboratoriju specialistke medicinske biokemije tete iz ozadja, saj je naš prvi cilj, da je krvna slika pravilna in celovita. Pomembno je tudi, da je narejena čim hitreje, da je izvid jasen, nedvoumen in pregleden. Znanje v slovenskih laboratorijih je zelo napredovalo, zaznavamo pa pomanjkanje komunikacije med specialisti v laboratorijih in zdravniki. Tudi to naj bi izboljšal ta priročnik.”

Asist. dr. Alenka Trampuš Bakija, univ. dipl. biol., spec. med., s službe za specialno laboratorijsko dejavnost pediatrične klinike med drugim izpostavlja: “Za pravilno branje krvne slike pri otrocih so pomembne izkušnje osebja in dodatna znanja. Poenotili smo referenčne vrednosti izvidov v slovenskem zdravstvu, saj je obravnava otrok s hematološkimi problemi izjemno pomembna, da pravilno prenesemo to sporočilo na sekundarno in primarno raven in smo v pomoč lečečim zdravnikom. Zdravniki lahko pri nas vedno dobijo poiščejo nasvet, da lahko čim boljše in pravilneje vsi obravnavajo otroka. Najpomembneje je, da pridemo iz pravilno narejene krvne slike do prave diagnoze bolezni.

Člani društva bolnikov z limfomom so ob izidu priročnika med drugim izpostavili, da gre tudi za dragoceno oporo družinskim zdravnikom, saj je pomembna hitra in pravočasna, zlasti pa pravilna diagnostika.


Najbolj brano