Svetniki za širitev matavunske ceste

Poleg že podanih ostrih zahtev (do grožnje z zaporo ceste) v zvezi s preplastitvijo ceste med Divačo in Famljami bodo divaški občinski svetniki na Direkcijo za infrastrukturo poslali tudi zahtevo za preplastitev in širitev ceste do Matavuna. Tam so se načrti ustavili zaradi strogih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker je ta del ceste zaščitena nepremična dediščina.

Matavunska cesta je eden redkih še ohranjenih primerov tehniške dediščine na Krasu.   Foto: Helena Race
Matavunska cesta je eden redkih še ohranjenih primerov tehniške dediščine na Krasu.  Foto: Helena Race

DIVAČA > “Če se srečata dva avtobusa, nastane težava, ker ne moreta eden mimo drugega. Zato je treba to cesto ne samo preplastiti, ampak tudi razširiti,” je na zadnji občinski seji izpostavil svetnik Martin Prelc. In dodal, da Park Škocjanske jame obišče že 170.000 ljudi na leto, poleg tega po tej cesti dnevno vozijo tovornjaki, ki jo še dodatno uničujejo.

Direkcija za infrastrukturo je nameravala približno 1,2 kilometra dolg odsek ceste med križiščem za Matavun in Zavrhkom preplastiti že letos, a so se dela zaradi kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine zaustavila. Gre namreč za poseg v registrirano nepremično dediščino, zato na zavodu ne dovolijo izruvati približno 130 obcestnih kamnov - parakarjev, zahtevajo ohranitev bankin oziroma kamnitih robnikov ter podpornih zidov in mestoma suhih zidov. Poleg tega nasprotujejo postavitvi jeklene varnostne ograje.

“Zavod za varstvo dediščine ni bog”

Predstavnica Direkcije za infrastrukturo Dušica Gregelj svetnikom ni znala odgovoriti, v kateri fazi so načrti direkcije za to cesto. Dejala je le, da so se zaradi pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine zaustavili.

Pritožbam čez zaustavitev urejanja te ceste se je pridružil tudi svetnik Dobrivoje Subić, ki je poudaril: “Zavod za dediščino ni bog. Nekaj bomo morali vsi skupaj narediti, da se to cesto ustrezno popravi. Občinski svetniki zato podpiramo peticijo, ki so jo v začetku maja podpisali krajani.” V uredništvo smo jo prejeli od svetnice Mirjam Frankovič Franetič iz Famelj, ki se vztrajno bori tudi za preplastitev vremske ceste. Krajani v peticiji pozivajo vse odgovorne, naj se uskladijo in čim prej pristopijo k obnovi in širitvi ceste med matavunskim križiščem in Zavrhkom.

Zahtevajo pa tudi, naj država tam takoj uvede omejitev težkega tovornega prometa. Tudi iz občinske uprave so na ministrstvo za infrastrukturo poslali dopis, v katerem ne samo podpirajo izraženo voljo in zahtevo krajanov, ampak ministrstvo oziroma direkcijo pozivajo k čim prejšnji obnovi in razširitvi te ceste. Poleg tega želijo, da bi iz GPS-naprav izvzeli podatek, da jo lahko uporabljajo tovorna vozila, saj tovornjaki ne samo poškodujejo cestišče, ampak tudi ogrožajo varnost pešcev in drugih voznikov.

Škofeljska cesta nazaj pod državo

Svetnik Matija Potokar je opozoril: “Že leta 1985 država ni imela posluha za preplastitev ceste skozi Matavun in smo jo zato morali preplastiti z občinskim denarjem. Verjamem pa, da zdaj država misli resno in bo to uredila. Sicer predlagam, da v začetku junija skličemo sestanek vseh deležnikov in ga ne zapustimo, dokler se ne dogovorimo, kako naprej.”

Občina pa ni nosila samo stroškov za državno cestno infrastrukturo, ki jih je omenil Potokar. Drago Škamperle je spomnil, da je država cesto Matavun-Škoflje-Famlje prekvalificirala v občinsko in tako ima občina sedaj pol milijona evrov stroškov za sanacijo škofeljskega mostu, ki so ga poškodovali prav tovornjaki v tranzitu, ki si tu krajšajo pot proti Ilirski Bistrici. Zato je občina ministrstvo že pozvala, naj ta odsek ceste prevzame nazaj in s tem tudi strošek obnove mostu, kar bi bilo pravičneje. Svetniki so zahtevo Gregljevi ponovili. Obljubila je, da bo vse, tudi poziv k čimprejšnji preplastitvi vremske ceste, posredovala odgovornim na Direkciji za infrastrukturo.


Najbolj brano