Mladi, strategija je pred vrati

Osnutek strategije za mlade v novogoriški mestni občini za obdobje prihodnjih šestih let so pripravili v mladinskem centru. Postavlja ključne smernice delovanja na področju mladine na lokalni ravni. Na občini sedaj pozivajo mlade, naj do 1. junija podajo svoje predloge, mnenja in sugestije, da bi osnutek lahko še dopolnili, da bo strategija kar najbolje odražala njihove želje in potrebe.

Mladi v občini imajo do 1. junija čas, da dopolnijo predlog 
strategije zanje. Foto: Leo Caharija
Mladi v občini imajo do 1. junija čas, da dopolnijo predlog strategije zanje. Foto: Leo Caharija

Na občini so se že leta 2016 zavzeli, da bodo oblikovali in sprejeli program razvoja na področjih, ki se tičejo življenja mladih v mestu in njeni okolici. Za oblikovanje in koordinacijo projekta so zadolžili Mladinski center Nova Gorica, ki si je prizadeval, da sooblikuje takšno strategijo za mlade, ki bo odražala dejanske želje, potrebe in vizije mladih v goriški skupnosti.

Osnutek strategije za obdobje prihodnjih šestih let postavlja ključne smernice delovanja na področju mladine na lokalni ravni. Prispevala naj bi k celoviti ureditvi položaja mladih v občini, nadgradnji podpornega okolja mladinskega organiziranja oziroma dela v občini, zagotavljanju pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o pomembnih stvareh v lokalni skupnosti in k podobnem.

Nastajala je v sodelovanju več akterjev, ki so tako ali drugače povezani z mladimi oziroma mladinsko dejavnostjo. Strategijo potrjuje občinski mestni svet, pred obravnavo na seji pa jo javno objavljajo z namenom, da bi dosegla čim širši krog zainteresirane javnosti. Obsega dobrih sto strani, dotika se različnih področij. Ta so izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, stanovanjske razmere, prosti čas, kultura, šport in mladinsko organiziranje, mobilnost, zdravje ter participacija in informiranje mladih.

Dokument je že objavljen na spletišču www.nova-gorica.si, do 1. junija pa bodo na občini zbirali predloge, mnenja in sugestije mladih, da bi osnutek lahko še dopolnili in ga pripravili tako, da bo kar najbolje odražal želje in potrebe mladih v mestni občini. Predloge je možno posredovati po elektronski pošti na naslov mestna.obcina@nova-gorica.si. Za informacije pa je mogoče poklicati na telefonsko številko 05/33-50-353.


Najbolj brano