Vojska res dela, kar hoče?

Potem ko se je izkazalo, da je vojska nedavno s streljanjem na Počku do druge ure ponoči, s čimer je kršila dogovor z lokalno skupnostjo in tudi osnovno človeško kulturo, ravnala tudi v nasprotju z navodili ministrstva, so se pojavili odzivi, da smo doživeli nekakšen tihi državni udar. In da bi to utegnil biti uvod v to, čemur se reče, da vojska dela, kar hoče.

Ministrica se je opravičila in obljubila, da bodo dogajanje razčistili, a za zdaj javnost kaj več od tega, kot da je šlo za nesporazum in da ministrica ne bo iskala odgovornosti, ni izvedela.

“Iz odločbe izhaja, da dejavnost, za katero ni dokazano, da nima negativnega vpliva na vire pitne vode, ni skladna z ustavo.”

Je bilo torej ob navodilu državnega sekretarja vojski vendarle tudi nekaj fig v žepu? Vodstvo ministrstva se pač mora obnašati politično korektno in pokazati skrb za odnose z lokalno skupnostjo, medtem ko slovenski vojski tega očitno ni treba. In tokrat je to z vso aroganco tudi pokazala.

Se pa postavlja tudi vprašanje, ali ni v ozadju zaskrbljenosti ministrstva nad ponovnim poslabšanjem odnosov s Postojno tudi zavedanje, da pravne okoliščine tokrat niso na njihovi strani. Zdaj je namreč že jasno, da so dali ustavni sodniki vladi in ministrstvu bistveno prekratek rok za uskladitev državnega prostorskega načrta za vadišče z zakonodajo in da bo načrt dokončno razveljavljen. To pa pomeni, da ministrstvo in vojska Počka ne bosta mogla modernizirati, kot sta si zamislila, saj zato ne bosta imela pravne podlage (vsaj do morebitnega sprejema novega državnega prostorskega načrta, do katerega pa bo pot trnjeva, če že ne nemogoča). Vprašanje pa je tudi, ali bosta imela pravno podlago že za samo izvajanje vojaških vaj. V vojski pravijo, da jo bodo imeli in se pri tem sklicujejo tudi na dejstvo, da je vojska na Počku že od časov Marije Terezije. Na ministrstvu so medtem že nekoliko bolj zadržani; državni sekretar govori o pravni praznini. V Postojni pa so prepričani, da ga ne bo imela, saj iz odločbe ustavnega sodišča izhaja, da dejavnost, za katero ni dokazano, da nima negativnega vpliva na vire pitne vode, ni skladna z ustavo. Občinska delovna skupina je zato očitno ocenila, da je prišel čas, ko lahko od ministrstva utemeljeno zahteva prekinitev vojaških vaj z uporabo kemičnih sredstev do novembra letos. Pa smo spet pri vprašanju, ali bo vojska res lahko delala, kar in kadar bo hotela.


Preberite še


Najbolj brano