Gibanje Skupaj zahteva referendum za dvigalo

V gibanju Skupaj zahtevajo referendumsko odločanje o načrtovanem projektu dvigala, ki bi povezalo Markovec z obalnim pasom. Vztrajajo, da gre za finančno in prostorsko zahteven objekt, ki ga namerava občina financirati iz skupnega proračuna in bo bistveno spremenil sredozemsko veduto Kopra, zato so prepričani, da morajo o tem odločati vsi občani.

V gibanju Skupaj so prepričani, da morajo o nujnosti gradnje 
dvigala na Markovec odločati vsi občani. Foto: Tomaž Primožič/FPA
V gibanju Skupaj so prepričani, da morajo o nujnosti gradnje dvigala na Markovec odločati vsi občani. Foto: Tomaž Primožič/FPA

KOPER > O tem so v dopisu obvestili koprsko občino, ki je do minulega četrtka zbirala pripombe in predloge v okviru javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega načrta za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom. Knjiga pripomb na sedežu občine je ostala nepopisana, javne razgrnitve so se udeležili trije krajani, po elektronski pošti pa je prispelo eno pismo s pripombami in predlogi.

“Občani nismo dobili vseh informacij”

Božena Ambrozius iz gibanja Skupaj opozarja, da so imeli občani omejene možnosti, saj je javna razgrnitev trajala le od 19. aprila do 3. maja. “To je manj kot en mesec, zaradi praznikov pa je bila dejansko skrajšana na zgolj osem delovnih dni. Poleg tega je bila tudi vsebinsko pomanjkljiva, zato občani nismo pridobili vseh informacij,” so nezadovoljni v gibanju Skupaj.

Božena Ambrozius, gibanje Skupaj: “Ali bi morda zgolj z javnim denarjem zgradili temelje, ki bi nosili strukturo dvigala, in s tem sofinancirali tudi zasebni del stolpa?”

Ambroziusova med drugim navaja, da nimajo vpogleda v celoten projekt in njegovo ocenjeno vrednost ter v način financiranja in sofinanciranja iz občinskega proračuna. Neznanka ostaja tudi podatek, v kolikšnem delu naj bi bil projekt javen in v kolikšnem zaseben. “Sprašujemo se, ali bi bilo razmerje med finančnim vložkom v javni in zasebni del ustrezno ter transparentno ovrednoteno. Ali bi morda zgolj z javnim denarjem zgradili temelje, ki bi nosili celotno strukturo, in s tem dejansko sofinancirali tudi zasebni del stolpa?” Ambroziusova niza pomisleke.

V gibanju Skupaj pričakujejo, da bodo občinske službe postregle z natančnimi podatki o naložbi, ki jih bo obravnaval občinski svet in bo razpisal referendum. “Ne gre namreč za take vrste javni objekt, ki bi služil vsem občanom,” menijo v gibanju.

Denar le za eno velikopotezno idejo?

Predlagajo, da občina namesto načrtovanja parcialnih projektov pripravi in posreduje v javno obravnavo celovit predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta. O tem, kateri projekti so za kakovost življenja in za razvoj koprske občine najpotrebnejši in najpomembnejši, je namreč nujna široka javna razprava, ocenjujejo v gibanju.

“Želimo vlagati v boljše socialno stanje vseh prebivalcev, v ozelenitev mesta, v obnovo propadajočega zgodovinskega mestnega jedra, v podhranjeno kulturo in nevladni sektor, v mrežo kolesarskih poti in številne projekte, ki bi jih predlagali občani. Ali bomo naš denar namenili le neki velikopotezni ideji,” se v imenu gibanja Skupaj sprašuje Božena Ambrozius.

Strinjajo se sicer, da Koper potrebuje prepoznavne simbole, obenem pa spomnijo, da bi bilo smiselno najprej poskrbeti za primerno ovrednotenje, obnovo, vzdrževanje in oživitev simbolov, “ki jih že imamo in zaradi naše kulturne omejenosti sramotno propadajo”.


Najbolj brano