Serming bo zastaral, in to doma

Primer Serming bo zastaral, in to v Kopru, kjer so o njem neuspešno razsojali skoraj šest let. To je edina ugotovitev včerajšnje, kot kaže, zadnje obravnave v sojenju, na katerem je zadnjih pet mesecev imel edino besedo Boris Popovič. Potem ko je sporno razlago spornega člena kazenskega zakonika potrdilo še vrhovno sodišče, je moralo tožilstvo omiliti obtožnico.

Rajko Srednik (prvi z leve) in Sabina Mozetič se na ponovljenem sojenju v zadevi Serming sploh še 
nista  začela zagovarjati, pa se bo postopek  končal ... Foto: Tomaž Primožič/FPA
Rajko Srednik (prvi z leve) in Sabina Mozetič se na ponovljenem sojenju v zadevi Serming sploh še nista začela zagovarjati, pa se bo postopek končal ... Foto: Tomaž Primožič/FPA

KOPER > Da bo primer zastaral čez tri tedne, je kriva besedica “si” v četrtem odstavku 261. člena bivšega kazenskega zakonika. V njem je namreč zapisano, da se uradno osebo kaznuje z zaporom od enega do osmih let, če je “pridobil veliko protipravno premoženjsko korist in mu je šlo za to, da si pridobi tako korist.” V tretjem odstavku, na katerega se navezuje četrti, pa piše, da se “uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, zlorabi svoj uradni položaj, kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.”

In čeprav so tudi mnogi pravniki mnenja, da je šlo za napako pri pisanju zakonika, so si koprski višji sodniki in vrhovni sodniki v Ljubljani člen razlagali strogo jezikovno ter razsodili, da se uradno osebo, ki pridobi veliko premoženjsko korist nekomu drugemu in ne sebi, lahko preganja le po tretjem odstavku. To pa pomeni, da zloraba uradnega položaja uradnih oseb, ki jih tožilstvo preganja po tem členu, zastara v desetih in ne v dvajsetih letih, kot so upali tožilci.

“Napake” ni več

Besedice “si” iz četrtega odstavka 261. člena starega kazenskega zakonika v novem kazenskem zakoniku ni več. V njem je jasno zapisano, da se za to dejanje kaznuje uradno osebo, ki “sebi ali komu drugemu” pridobi nezakonito korist.

Spremenila obtožnico

Zaradi tega je tožilka Janja Hvala na včerajšnji obravnavi v drugem, ponovljenem sojenju primera Serming tudi spremenila obtožnico - in zaradi tega bo primer Serming po prvi sodbi, razveljavitvi sodbe, in poskusu drugega sojenja konec meseca zastaral. Sodišče je novo obravnavo razpisalo 4. junija, vendar bo na njej lahko le ugotovilo, da je primer zastaral.

Maja leta 2008 je koprska občina prodala podjetju Serming osem hektarjev veliko zemljišče v Bertokih za 8,46 milijona evrov. Ker naj bi se po mnenju tožilstva občina in Serming o prodaji dogovorila vnaprej, naj bi s tem kršila načelo enakopravnosti kupcev, ker naj bi parcelo prodali prepoceni, pa naj bi občinsko blagajno oškodovali za 4,6 milijona evrov.

Tožilstvo je zato županu Popoviču očitalo zlorabo uradnega položaja, direktorici občinske uprave Sabini Mozetič pomoč pri zlorabi položaja, enako pa tudi cenilcu Rajku Sredniku, ki je kvadratni meter ocenil na 86 evrov. Po mnenju strokovnjakov inštituta za revizijo in tožilstva bi morala biti cena višja.

Pet mesecev le Popovič

Prvo sojenje se je začelo jeseni 2012 in končalo aprila 2014, ko je sodišče Popoviča obsodilo na tri leta zaporne kazni. Februarja 2015 so višji sodniki sodbo razveljavili in primer vrnili v ponovno sojenje, ki se vse do zastaranja skoraj ni premaknilo z mrtve točke. Sojenje je do lanskega maja še nekako teklo, vendar je takrat odstopila ena od sodnic porotnic, zaradi česar so morali sestaviti nov senat in sojenje začeti znova. Od lanskega novembra do včeraj se je zagovarjal le Popovič, Mozetičeva in Srednik pa nista prišla niti na vrsto.

Nekaj obravnav je sicer sodišče preklicalo, Popovič in njegovi odvetniki pa so večkrat zahtevali tudi prenos krajevne pristojnosti. Včerajšnje obravnave se je, kot je poročala STA, od obtožene trojice udeležil le Popovič. Sodnica Meri Mikac ga je seznanila z odločitvijo vrhovnega sodišča, da ne dovoli prenosa sojenja na drugo sodišče, nato pa je tožilka Hvala spremenila obtožnico.

Popovič je pripomnil, naj sodišče postopek prekine in naj se vsi skupaj raje posvetijo drugemu delu. Sodnica je nato razglasila, da bo naslednja obravnava 4. junija..


Najbolj brano