Gvido Cigale s podporo občine in staršev, ne pa zaposlenih

Svet zavoda Vrtca Postojna je v četrtek zvečer za novega ravnatelja s šestimi glasovi od 11 izbral Gvida Cigaleta. Pred dokončnim imenovanjem - ki pa bo verjetno v rokah sveta v novi sestavi - mora svet pridobiti še mnenje ministra. Postopek zapleta tudi zahteva za sodno varstvo kandidatke, ki je izpadla iz postopka zaradi prepozne prijave.

Gvido Cigale je v postopku za izbiro ravnatelja Vrtca Postojna dobil 
pozitivno mnenje lokalne skupnosti in sveta staršev, ne pa tudi 
vzgojiteljskega zbora Foto: Veronika Rupnik Ženko
Gvido Cigale je v postopku za izbiro ravnatelja Vrtca Postojna dobil pozitivno mnenje lokalne skupnosti in sveta staršev, ne pa tudi vzgojiteljskega zbora Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Postojnčan Gvido Cigale, sicer ravnatelj cerkniškega vrtca, ki je v ponovljenem postopku veljal za glavnega kandidata za novega ravnatelja, je na javnem glasovanju prejel šest glasov, kar je absolutna večina. O ostalih dveh kandidatkah, Aji Trudn in Mateji Režek, svet zato ni niti glasoval. Cigaleta so podprli po trije predstavniki občine in staršev, pet predstavnikov zaposlenih pa ne. Cigale je namreč v postopku dobil pozitivno mnenje lokalne skupnosti in sveta staršev, ne pa tudi vzgojiteljskega zbora, v katerem več kot polovica članov ni podprla nobenega od kandidatov.

Kot smo poročali, je iz postopka namreč izpadla Elizabeta Zgonc, trenutna vršilka dolžnosti ravnateljice vrtca, ki je veljala za glavno Cigaletovo protikandidatko. Sveta zavoda je njeno vlogo - tudi na podlagi pojasnil ministrstva - zavrgel kot nepravočasno, saj je na zadnji dan roka ni poslala s priporočeno pošto.

Dvokrožni postopek

Če Cigale ne bi bil imenovan za ravnatelja, to ne bi bil prvi tak primer. Leta 2013 je v OŠ Sežana Janez Kobe že bil izbran za ravnatelja, a se je pred dokončnim imenovanjem deloma zamenjal svet zavoda in Kobeta ni imenoval. Tudi v Sežani so njegovo imenovanje “zrušili” zaposleni.

Zgončeva je vložila zahtevo za sodno varstvo na delovno sodišče, ki je medtem vrtec že pozvalo k odgovoru. Zaradi nasprotja interesov - vrtec namreč uradno predstavlja Zgončeva - jo je svet zavoda prosil za pooblastilo odvetniku, ki bo za vrtec pripravil odgovor, tega pa bo nato potrdil še svet zavoda. Razplet postopka bi tako utegnil biti odvisen tudi od odločitve sodišča.

Sicer pa mora svet predlog za imenovanje zdaj v mnenje poslati še ministru, ki ima za odločitev 30-dnevni rok, to pa pomeni, da bi bilo dokončno (ne)imenovanje ravnatelja lahko v rokah sveta zavoda v novi sestavi, saj se v tem času mandat nekaterih članov izteče. Cigale zato zadeve zaenkrat še ni želel komentirati.

Spomnimo, da je svet vrtca razpis za ravnatelja ponovil, saj sta bila v prvem krogu Cigale in dotedanja ravnateljica vrtca Tonja Ferjančič izenačena. VRŽ


Najbolj brano