Priložnosti ne gre zamuditi

Občina Vipava je začela postopek za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki so ga sprejeli konec leta 2013. Odtlej so občani posredovali več kot 70 pobud za njegovo spremembo, nove predloge je mogoče oddati še do 30. aprila.

Vipavci bodo prevetrili  občinski prostorski načrt.
Vipavci bodo prevetrili občinski prostorski načrt.  

VIPAVA > Po šestih manjših spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta (OPN) bodo Vipavci tokrat obširneje prevetrili ključni prostorski dokument. Glavni razlog za to so, kot je pred razpravo na občinskem svetu pojasnil pooblaščeni občinski urbanist Rafael Bizjak, sprejete pobude in dopolnitve občanov od leta 2013. Do letos se jih je nabralo že več kot 70. V glavnem gre za vloge, s katerimi občani predlagajo spremembo namenske rabe zemljišč, v večini primerov iz kmetijskega v stavbno zemljišče, pa tudi obratno. Občani in krajevne skupnosti lahko pobude, ki jih bodo presejali in obravnavali v aktualnem postopku, posredujejo še do 30. aprila.

Na občini so predvideli, da se v OPN vnese tudi smiselne poenostavitve razlag, poveča razumljivost akta, odpravi morebitne dvoumnosti, dopolni grafični del, dokument uskladi z zakonskimi podlagami in določi ureditvena območja naselij ter območja za njihov dolgoročni razvoj.

70 in več pobud za sprememo OPN se je doslej že nabralo v Vipavi.

Sprememb in dopolnitev veljavnega OPN seveda ne gre pričakovati čez noč. Prispele pobude in predloge naj bi po zdajšnjih napovedih uspeli pregledati v približno šestih mesecih. V tem času bo občina poiskala najugodnejšega izvajalca sprememb OPN. Od začetka priprave osnutka do sprejema dokumenta pa bosta po ocenah urbanista pretekli najmanj dve leti.


Najbolj brano