Država bo obnovila lekarne, v Valdoltri še trafo postajo

Za kakovostno nemoteno delo bolnišnic so nujna posodabljanja. Zdravstveno ministrstvo vsako leto v razvojnih načrtih bolnišnicam namenja denar za nujne naložbe. V zadnjem načrtu razvojnih programov 2018-2021 je vlada petim bolnišnicam namenila denar za obnovo lekarn, med primorskimi bolnišnicama Valdoltra in Šempeter.

Država, ustanoviteljica Ortopedske bolnišnice Valdotra, ji letos 
namenja denar za obnovo lekarne in novo  trafo postajo.   Foto: Zdravko Primožič/FPA
Država, ustanoviteljica Ortopedske bolnišnice Valdotra, ji letos namenja denar za obnovo lekarne in novo trafo postajo.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

PRIMORSKA > Poleg denarja za obnovo bolnišničnih lekarn (gre za bolnišnice Murska Sobota, Trbovlje, Brežice, Nova Gorica in OB Valdoltra) je v zadnjem svežnju vlada denar za obnovo namenila še kranjski porodnišnici (porodni blok) in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje NIJZ (obnova mansarde in ureditev ogrevanja). Gre za že potrjene projekte oziroma naložbe, ki bodo omogočile nadaljnji razvoj bolnišnic.

Valdoltra: posodobitve omogočajo razvoj

V Ortopedski bolnišnici Valdoltra (OBV) so veseli, da jim je vlada odobrila denar za obnovo in razširitev bolnišnične lekarne. Gre za rekonstrukcijo objekta z dograditvijo površine in nakup opreme. Naložba je vredna 634.400 evrov z DDV, glavnino, 579.500 evrov, bo prispevalo zdravstveno ministrstvo.

“Veseli smo, da se bomo te prepotrebne naložbe v kratkem lotili,” pravi direktor OBV Radoslav Marčan. OBV je zdravstveno ministrstvo s to potrebo seznanilo konec lanskega leta, dokument identifikacije investicijskega projekta je svet zavoda sprejel v januarju letos, ministrstvo je dokument potrdilo februarja. Nared je projektna dokumentacija, izdelal jo je koprski Studio Galeb, del dokumentacije še nastaja in bo končan junija. Z rekonstrukcijo bolnišnične lekarne bo OBV pridobila 110 kvadratnih metrov nujne dodatne delovne površine, tako da bo delovni prostor lekarne obsegal 285 kvadratnih metrov.

“Prenovljena lekarna bo omogočala ustrezne pogoje za delo, za aseptično izdelavo magistralnih pripravkov in za ustrezno shranjevanje zdravil ter medicinskih pripomočkov za vsaj dvotedensko zalogo zdravstvenega materiala,” poudarja Marčan.

To ni edina naložba v OBV s pomočjo države. Tik pred gradnjo je nova trafo postaja. Na razpisu je bilo za izvajalca del izbrano podjetje IMP Ljubljana. Z gradnjo naj bi začeli konec prihodnjega tedna, nared mora biti do oktobra letos.

Marčan omenja, da bo trafo postaja odpravila vrsto težav, saj je dosedanja že dotrajana, nove aparature, ki jih potrebujejo in jih bodo morali še kupiti, pa so veliki porabniki električne energije. Tudi posodobljena lekarna bo prispevala k racionalizaciji dela, saj je zdaj na dveh lokacijah.

V Šempetru lekarna še letos

Zdravstveno ministrstvo bo financiralo tudi prenovo bolnišnične lekarne v šempetrski bolnišnici. Naložba je vredna 921.000 evrov z DDV, denar bo zagotovilo ministrstvo. Omogočila bo ustrezne pogoje za varno pripravo magistralnih pripravkov, boljšo varnost zaposlenih in bolnikov. Okrepila se bo dostopnost protitumornih pripravkov bliže domu, saj bolnikom ne bo treba v Ljubljano.

Obnovo lekarne je šempetrska bolnišnica v finančni načrt umestila za letošnje leto in jo bo, kot pravi v.d. direktorice Nataša Fikfak,tudi izpeljala. “Za dodatno prenovo lekarne smo zaprosili pred tremi leti po upravnem nadzoru, ko so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti. Več kot zadovoljni smo, da se je to zdaj zgodilo. Posodobili bomo prostore in opremo, kar bo velik napredek pri oskrbi bolnikov, predvsem glede oskrbe z biološkimi zdravili,” pravi Fikfakova.

Bolnišnica sicer ima lekarno za pripravo protitumornih zdravil, a prostori ne ustrezajo standardom in vse večjemu številu bolnikov. “Ko smo začeli z onkološko dejavnostjo leta 2001, smo zdravili le nekatere vrste raka in z manj agresivnimi zdravili, od leta 2009 zdravimo z adjuvantno kemoterapijo vse bolnice z rakom na dojki iz regije, kadar se odločijo za zdravljenje pri nas. Od leta 2014 zdravimo tudi metastatske oblike raka, maligne krvne bolezni (razen akutnih levkemij), zadnji dve leti še raka na prebavilih in sečilih. Smo tretji onkološki center v Sloveniji, lani smo pripravili približno 1000 pripravkov citostatikov, skoraj toliko je tudi poti bolnikov na Onkološki inštitut v Ljubljano,” našteva Nataša Fikfak.


Komentar novinarja

Jasna Arko

Koristno darilo z okusom trgovanja

Vladno darilo zdravstvu v minulih dneh je spodbudno. Skoraj 4,7 milijona evrov je namenila šestim bolnišnicam za prenovo nujnih prostorov za bolnišnične lekarne, kranjski porodnišnici za obnovo porodnega bloka, NIJZ pa za ureditev ogrevanja in dodatnih prostorov v mansardi. V razvojnem načrtu programov 2018-2021 je prižgala tudi zeleno luč za 26 milijonov evrov vredno gradnjo in ureditev centra znanosti pod okriljem ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zanj bo država prispevala ...

Preberi več

Najbolj brano