Zdravstveni dom bo še en mandat vodila Irena Vatovec

Irena Vatovec, dolgoletna direktorica Zdravstvenega doma Postojna, danes nastopa nov mandat. Svet zavoda jo je imenoval soglasno, saj ga je prepričala tako z dosedanjim delom kot načrti. Vatovčeva napoveduje nadgradnjo urgentne službe in preventive ter razvoj primarnega zdravstva, da bo lahko čim prej delalo po novih normativih z več časa za bolnika.

Ireno Vatovec tudi v novem mandatu na čelu postojnskega 
zdravstvenega doma čaka precej izzivov.

 Foto: Veronika Rupnik Ženko
Ireno Vatovec tudi v novem mandatu na čelu postojnskega zdravstvenega doma čaka precej izzivov.  Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Na razpis za direktorja so prispele tri prijave. Vsi prijavljeni – poleg Vatovčeve še ekonomist in diplomirani zdravstvenik – so izpolnjevali pogoje, zato jih je svet zavoda povabil k predstavitvi. “Najobsežnejši program z najkonkretnejšimi rešitvami in načrti dela je podala Irena Vatovec. Prepričala nas je tudi z uspešnim dosedanjim delom. Po javnem glasovanju jo je svet zavoda soglasno izbral kot primerno kandidatko,” je pojasnila predsednica sveta Ana Marinčič Boštjančič. Svet je nato k njenemu imenovanju pridobil tudi pozitivno mnenje skupnega organa (županov obeh občin ustanoviteljic, Postojne in Pivke) ter soglasje občinskih svetov, na podlagi česar jo je konec prejšnjega tedna soglasno imenoval za nov štiriletni mandat.

Vatovčeva pa je bila v prednosti tudi zato, ker je zdravnica, saj bo lahko, tako kot doslej, združevala funkcijo direktorice in strokovne vodje, kar je tudi racionalnejše. V zdravstvenem domu namreč ocenjujejo, da ne gre za tako veliko ustanovo, da bi potrebovala direktorja za poln delovni čas.

Nadgradnja urgence in preventive

Irena Vatovec pravi, da bo v prihodnje poudarek na treh področjih. Prvo je razvoj nujne medicinske pomoči, “da se bomo priključili dispečerski službi in da bomo razvili vse pogoje, da bomo postali satelitski urgentni center”. Urgenco trenutno nadgrajujejo z gradbenimi deli in z opremo, direktorica pa napoveduje tudi kadrovsko okrepitev.

Drugo področje, ki mu nameravajo dati večji poudarek, je preventiva. Zdravstveni dom je, kot smo poročali, na razpisu namreč uspešno pridobil projekt Center za krepitev zdravja.

Zmanjkuje časa za iskanje skritih bolezni

Kot tretje pa Vatovčeva izpostavlja razvoj primarnega zdravstva. “Skušali bomo zagotoviti, da bodo imele vse ambulante ustrezno opremo, prostore in predvsem kadre, da bomo lahko čim prej delale po novih normativih, ko bodo sprejeti. To pomeni več časa za pacienta,” poudarja. Zdaj jim zmanjkuje predvsem časa za iskanje skritih bolezni in celostno obravnavo, vključno z duševnim zdravjem.

Rešuje jih tržna dejavnost

Sicer pa Vatovčeva opozarja na finančno podhranjenost. “Denar, ki nam ga namenja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ne zadošča, predvsem ne za naše razvojne tendence, velikokrat pa niti za osnovne materialne zahteve. Rešuje nas, da imamo kar velik, skoraj 13 odstoten delež prihodkov na trgu, in iz tržne dejavnosti pokrivamo primanjkljaj v nekaterih službah, predvsem pri tehnološko zahtevnih dejavnostih, kot je rentgen.” Tudi za nakup novega nujno potrebnega reševalnega vozila sami nimajo dovolj denarja, zato upajo na posluh ustanoviteljic.


Najbolj brano