V nekaj letih nova čistilna naprava

V Divači, v smeri proti Gorenjam, občina načrtuje novo čistilno napravo za 5000 enot, ker je sedanja na meji zmogljivosti. Občinska uprava bo prošnjo za gradbeno dovoljenje vložila v kratkem. Denar za gradnjo pa bo skušala pridobiti iz evropskih EU-razpisov,

Načrt omrežja nove čistilne naprave v Divači. Zaradi bližine Kačne 
jame so izpust predvideli na drugi strani divaškega preloma, malo 
pred RTP-postajo.
Načrt omrežja nove čistilne naprave v Divači. Zaradi bližine Kačne jame so izpust predvideli na drugi strani divaškega preloma, malo pred RTP-postajo. 

DIVAČA > Kakor pojasnjuje direktor občinske uprave Iztok Felicjan, bodo novo čistilno napravo zgradili za sprejem 5000 enot, vendar v dveh ločenih delih, torej dvakrat po 2500 enot. Zmogljivost zdajšnje čistilne naprave je 1500 enot, kar je skrajna meja zmogljivosti. Poleg tega je tam še zadrževalnik meteornih voda, kar še dodatno obremenjuje napravo in se iz nje v okolico - posebno poleti - širi nevzdržni smrad.

Tudi za čiščenje grezničnih odplak

Nova čistilna naprava bo poleg čiščenja divaških odplak iz kanalizacije omogočala sprejem grezničnih odplak iz ostalih naselij občine. Na občini razmišljajo, da bi nanjo priključili še naselje Dolnje Ležeče.

Zgradili jo bodo na lokaciji ob železniški progi, med tretjim železniškim podhodom in Gorenjami, ki so jo ocenili za najprimernejšo, saj se v tisto smer naselje ne more širiti. Gre namreč za območje med železniško progo, cesto in gozdom. Lokacija, kjer se trenutno nahaja čistilna naprava, pa po ocenah odgovornih ni primerna.

Občinska uprava na lokaciji nove čistilne naprave že odkupuje nekaj zemljišč od zasebnikov, v kratkem pa namerava oddati vlogo za gradbeno dovoljenje na upravno enoto.

Brez evropskega denarja bo šlo počasi

“Napravo bi lahko začeli graditi ne prej kot v letu 2019, vendar le, če bi občina uspešno kandidirala na razpisih za evropski denar. Sicer bi jo, glede na razpoložljivost lastnega denarja, gradila po fazah,” pojasnjuje direktor občinske uprave. Investicija je namreč velika, divaška županja Alenka Štrucl Dovgan ocenjuje, da približno milijon evrov.

“Največ časa, kar dve leti, smo čakali odločitev zavoda za varstvo narave, ali bomo morali izdelati celovito presojo vplivov na okolje. Ker je v bližini Kačna jama, smo zato izpust načrtovali izven območja čistilne naprave. Speljan bo na drugo stran divaškega preloma, ki poteka približno v črti ceste Divača-Sežana, malo pred RTP-postajo. Tako študije presoje vplivov na okolje ni potrebno izdelati in nadejamo se, da bomo soglasje zavoda dobili v kratkem,” dodaja direktor občinske uprave.

Na mestu, kjer je zdajšnja čistilna naprava, je predvideno črpališče, ki bo odplake s pomočjo tlačnega voda usmerjalo proti izpustu v bližini RTP-ja. Na iztoku bo dodaten zadrževalni bazen.

Načrte je pripravilo sežansko podjetje Krasinvest.


Najbolj brano