Komnu zlati znak zelene destinacije

Občina Komen je ena od petih prejemnikov zlatega znaka zelene destinacije v Sloveniji, Park Škocjanske jame pa enega od treh za naravne parke. Idrija, Nova Gorica, Brda, Vipavska dolina, Koper in Hrpelje-Kozina so prejele srebrni znak, Divača in Sežana bronastega. Prav zelena shema je na nedavni mednarodni turistični borzi v Berlinu Slovenijo uvrstila med šest najboljših destinacij na svetu in najboljšo v Evropi.

Občina Komen je ena od petih slovenskih turističnih destinacij, ki 
se je okitila z zlatim znakom zelene sheme.  Foto: Leo Caharija
Občina Komen je ena od petih slovenskih turističnih destinacij, ki se je okitila z zlatim znakom zelene sheme.  Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA, PRIMORSKA > Slovenija se v svetu vse bolj uveljavlja kot zelena turistična destinacija. V začetku marca so jo na svetovni turistični borzi v Berlinu uvrstili med šest najboljših destinacij na svetu in za najboljšo v Evropi, ključna za to pa je bila prav Zelena shema slovenskega turizma, ki jo je razvila in jo upravlja Slovenska turistična organizacija.

Lani so se vanjo vključile tudi številne primorske občine in po enoletnem preverjanju 110 meril so zdaj znani izidi: med njimi izstopa Občina Komen, saj skupaj z Ljubljano, Bledom, Rogaško Slatino in Podčetrtkom nosi zlati znak zelene turistične destinacije. “Naša občina je dosegla zlati znak na vseh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem. Slovenia Green Destination je mednarodno priznan certifikacijski program, ki ocenjuje in spodbuja trajnostne modele upravljanja in poslovanja v turizmu. S tem destinacije in ponudnike usmerja v zeleno prihodnost z odgovornim odnosom in ravnanjem do narave in okolja ter lokalnega gospodarstva in življenja skupnosti,” pojasnjuje Helena Kosmina iz zavoda Komenski Kras, ki v občini skrbi za razvoj turizma.

Zelena shema

Program Zelena shema slovenskega turizma temelji na svetovnem standardu Green Destinations v kombinaciji z orodjem ETIS Evropske komisije. Ocenjevanje ponudnikov in destinacij poteka na podlagi 110 kriterijev in če jih izpolnijo, prejmejo znamko kakovosti Slovenia Green. Sovenska turistična organizacija jo je prvič podelila leta 2015, zdaj jo ima 44 nosilcev, od tega 23 destinacij, 16 ponudnikov namestitev, trije naravni parki in dve turistični agenciji. Na podlagi letošnjega poziva je v postopku ocenjevanja še 15 novih deležnikov.

Zahtevna merila

Med preverjanjem je morala občina zbrati podatke o trajnostni turistični naravnanosti na petih področjih, za zlati znak pa vsaj na treh dobiti oceno osem ali več. “Pogoj za dodelitev zlatega znaka je bil tudi najmanj en nastanitveni objekt z znakom Zelene sheme slovenskega turizma,” še dodaja Helena Kosmina.

V občini Komen je to eko hotel St. Daniel v Hruševici, ki ga vodita Nina Abramič in Miran Prodnik. “Kras sva izbrala, ker ta pokrajina povsem ustreza filozofiji bivanja, ki sva jo zasnovala za najin hotel: na Krasu je bilo življenje skromno, hrana preprosta in okusna,” sta že ob odprtju hotela pred letom dni povedala hotelirja.

Zelene nastanitve in srebrne občine

Poleg hotela St. Daniel je znak zelene nastanitve prejelo še 18 ponudnikov, med njimi trije s Primorske: kamp Koren Kobarid, hotel Jožef Idrija in Hiške slovenske Istre v Truškah.

Med destinacijami pa so poleg petih zlatih znakov podelili še 22 srebrnih, kjer je sedem primorskih (Idrija, Cerkno, Nova Gorica, Brda, Vipavska dolina, Koper, Hrpelje-Kozina), in deset bronastih (s Primorske sta Divača in Sežana).

Ko glavno vodilo ni dobiček, temveč narava

Uspešni so bili tudi v Parku Škocjanske jame, saj so se skupaj s Triglavskim narodnim parkom in Kozjanskim parkom znašli v trojici prejemnikov zelenega znaka za parke. “Mi smo v shemo prišli tako rekoč po avtomatizmu, ker smo vključeni v mednarodni program Človek in biosfera, kjer izvajamo programe ohranjanja narave in sodelovanja s prebivalci v okolju,” pojasni direktor Parka Škocjanske jame Stojan Ščuka. V tem programu imajo kopico akcij z lokalnim prebivalstvom, šolami z območja mreže parka ter veliko projektov, ki segajo širše, vsi pa krepijo trajnostni razvoj.

Na vprašanje, kaj lahko parku prinese znak s trženjskega vidika, Ščuka odgovarja: “Dvoje: kdor prihaja k nam, ve, kaj lahko od nas pričakuje, obenem pa tudi, kako se obnašati.” Kajti, poudari: “Naše gonilo ni profit, naša prvenstvena naloga je ohranjanje narave.”

Prijazno do turistov in domačinov

Podelitev plaket in označevalnih tablic bo 25. maja, v okviru Zelenega dne slovenskega turizma. A še pred tem in po tem čaka prejemnike veliko dela: “Občina Komen mora v naslednjih šestih mesecih pripraviti akcijski načrt ukrepov, s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji še izboljševali. Čez dve leti pa nas čaka ponovna presoja, kajti to ni znak, ki bi ga dobili enkrat za vselej,” pove komenski župan Marko Bandelli. Bo pa znak občini pomagal pri trženju, saj bo vključena v promocijske aktivnosti Slovenske turistične organizacije.

A največja odgovornost in priložnost ostaja na ljudeh doma, poudarja Helena Kosmina: Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni samo naloga turistične organizacije, temveč jo lahko dosežemo samo vsi skupaj, v javnem, nevladnem in zasebnem sektorju. Izrednega pomena je tudi, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki nas obiščejo.”


Najbolj brano