Nov obraz zelenega Portoroža

Na današnji novinarski konferenci so piranski župan Peter Bossman in pripravljalci treh prostorskih načrtov - OPPN Ob Belokriški, Park cvetja in Med vrtovi - predstavili predlog nove urbanistične ureditve, s katero občina načrtuje tesnejšo povezavo zalednega dela Portoroža z njegovim centrom.

 Foto: Občina Piran
Foto: Občina Piran

PORTOROŽ > “Pri pripravi teh prostorskih aktov smo v ospredje postavili neizkoriščeni potencial za razvoj Portoroža. Naše prioritete so bile javne površine za srečevanje in druženje lokalnih prebivalcev, boljšo in tesnejšo komunikacijo med njimi, ohranitev zelenega značaja tega dela mesta ter seveda vsa infrastruktura za visoko kakovost življenja,” je pojasnil župan Peter Bossman ter občane pozval, naj se čim bolj natančno seznanijo z javno razgrnjenimi prostorskimi akti.

OPPN Ob Belokriški, Park cvetja in Med vrtovi obravnavajo območja znotraj naselja, kjer stanovanjsko gradnjo že desetletja predvideva prostorski plan. Vsa zemljišča na tem območju so stavbna. ”Izhodišče OPPN Ob Belokriški je njegov center, ki z novimi površinami in vsebino poveže obstoječe prostorske elemente v celoto. Oblikovali smo enotno, parkovno urejeno središče naselja, ki privablja uporabnike prostora in ponuja privlačno podobo obiskovalcem na poti v Piran. Pri tem je bistven poseg preureditev cestnega omrežja, ki zajema ureditev krožišča namesto obstoječega križišča in ukinitev cestnega odseka ob parkirišču Mercatorja. S to potezo in s selitvijo parkirnih mest pod zemljo se ustvari pešcem prijazno središče naselja,” je povedala Uršula Koren iz Pia Studia, ki je sodeovala pri pripravi prostorskih aktov.

V južnem delu se OPPN Ob Belokriški stika z ureditvenim območjem OPPN Park cvetja. Ta obsega zemljišča, ki so nekoč sodila k nekdanji vrtnariji, sedaj pa so že dlje časa neizkoriščena in zapuščena. Zasnova predvideva nove objekte v vzhodnem delu, medtem ko se v zahodnem delu nahajata prenovljeni objekt vrtnarije in nad njim park, ki se navezuje na bližnje šolsko območje. Po njenih besedah daje svež navdih soseski zasnova arhitektov Sadar in Vuga, poleg parka ob šolah in vrtcu pa je predvidena tudi nova cestna povezava med Senčno potjo in ulico Med vrtovi, ki naj bi razbremenila promet na tem območju.

Neposredno pod Parkom cvetja leži območje OPPN Med vrtovi, ki se razprostira prav do obalne ceste. Glavno urbanistično potezo tega območja predstavlja razširitev in preureditev ulice Med vrtovi. Ta bo iz ozke cestice prerasla v ozelenjeno alejo, ki bo služila kot glavna dostopna os do predvidene individualne stanovanjske pozidave, pa tudi kot sprehajalna pot proti Belemu križu in še dlje. V severnem delu območja je ob ulico Med vrtovi umeščen javni program. Tu pa je tudi Vila Marija, za katero se predvideva prenova prizidka ter gradnja vkopane garažne hiše severno od vile.

Anže Zalaznik iz podjetja Zeloa, ki je izdelalo vizualizacije in zelene povezave treh območij, je poudaril, da bo s predlagano enovito urbanistično potezo kraj dobil edinstveno prečno povezavo sicer izrazito vzdolžno zasnovanega Portoroža. “Z vzpostavitvijo prečne komunikacijske povezave med središčem Portoroža in območjema Beli Križ in šole bomo center mesta tesneje povezali z njegovim zaledjem in zagotovili višjo kakovost bivanja prebivalk in prebivalcev zalednega dela Portoroža,” je poudaril. Kot je nadaljeval, je bistveni element ureditve zelenje in z njim povezana parkovna ureditev, pestrost posameznega območja pa bodo zagotavljala programska dopolnila, kot so otroška igrišča, senzorični prostori, prostori za dinamične dejavnosti, kavarna, prostor za starostnike ali pa manjši bazen.


Najbolj brano