“Na najdražjih parcelah bo park”

“Na najdražjih parcelah v državi bomo uredili park,” so se ob predstavitvi nove prostorske ureditve med Belim Križem in Portorožem pohvalili na piranski občini. Župan Peter Bossman je posebej poudaril, da gre za razvoj po meri Portorožanov. Javna razgrnitev predlogov prostorskih aktov bo 1. februarja ob 17. uri v portoroškem Hotelu Marko.

Mark Špacapan iz piranske občine kaže območje  pod 
italijansko gimnazijo danes. Foto: Nataša Čepar
Mark Špacapan iz piranske občine kaže območje pod italijansko gimnazijo danes. Foto: Nataša Čepar

PORTOROŽ > Po besedah piranskega župana Petra Bossmana so vsa zemljišča na območju predlagane nove prostorske ureditve med Belim Križem in središčem Portoroža stavbna, poleg tega je bil tu do zdaj neizkoriščen prostor, ki je večinoma zaraščen in širše nepoznan.

Pripravljalci treh občinskih podrobnih prostorskih projektov, ki skupaj tvorijo celoto, so poudarili, da je bistvena novost cestna povezava med Belim Križem in Portorožem. Oblikovali bodo tudi dve “novi središči”, in sicer Beli Križ, ki bo dobil trg in park, ter območje portoroških šol in vrtca, do katerih bo speljana “zelena aleja”. Po zamisli projektanta bi ob pešpoti lahko uredili tudi tobogane, park pa bi vključeval senzorično pot.

2000 - 3000 evrov na kvadratni meter bo po oceni Gašparja Gašparja Mišiča prodajna cena za novogradnje med Belim Križem in Portorožem.

Urejene bodo tudi druge povezovalne ceste. Poleg tega bodo na novo ovrednotili pešpoti. Obstoječa cesta Med vrtovi bo postala aleja z drevoredom, ki bo speljana do obalne ceste. Navzgor pa bodo sprehajalne poti vodile vse do Belega Križa. Načrti poudarjajo zelene površine z ureditvijo vsaj štirih parkov na vsem obravnavanem območju. Pod šolami pa so si projektanti zamislili tudi igralne površine, nekoliko nižje, proti Portorožu pa celo bazen. Za Vilo Marijo bo vkopana garaža, nad njo pa tenis igrišča.

Kot smo poročali včeraj, je na novo predvidena gradnja 53 hiš. Nekateri gradbeni načrti na tem območju so stari že desetletja. Med večjimi investitorji, ki so bili tudi pobudniki nove prostorske ureditve, je slovaško podjetje Moravia Steel nepremičnine, ki poleg gradnje več vil načrtuje tudi manjši hotel namesto nekdanje vrtnarije (območje Park cvetja). Mark Špacapan iz piranskega urada za okolje in prostor, je sicer izpostavil, da je pozidava na tem območju nekoliko manjša kot jo sicer dopuščajo prostorski ureditveni načrti v občini.

Območje urejanja je v bližini nekdanje stavbe Droge, ki je v lasti nepremičninskega podjetnika in prvega moža koprske Marjetice Gašparja Gašparja Mišiča, ki tod načrtuje turistično dejavnost. “Zelo je pomembno, da se na tem območju uredi pešpoti in kolesarske poti, ki so bistven element turističnega kraja,” meni. Glede območja, ki ga občina želi na novo urediti pravi, da je zaledje Portoroža privlačna lokacija, čeprav še zmeraj ne toliko kot samo središče. “Vsekakor gre za edino večje območje, kjer je občina predvidela novo pozidavo. Ocenjujem, da se bo prodajna cena kvadratnega metra novih hiš gibala med dva in tri tisoč evri,” meni.


Najbolj brano