IPS: sodišče zavrnilo tožbo Luke

Odločitvi delovne inšpekcije in ministrstva za delo, da je Luka Koper od podjetja Encon najemala delavce in ne storitev, sta obveljali. Upravno sodišče v Novi Gorici je zavrnilo tožbo Luke, s katero je to izpodbijala. V Luki so kljub temu prepričani, da sodba upravnega sodišča v primeru Encon ne postavlja pod vprašaj zakonitosti celotnega modela izvajalcev pristaniških storitev (IPS).

Kljub razsodbi upravnega sodišča v primeru Encon so pravna 
mnenja o zakonitosti poslovanja IPS v Luki še vedno deljena.  Foto: Zdravko Primožič/FPA
Kljub razsodbi upravnega sodišča v primeru Encon so pravna mnenja o zakonitosti poslovanja IPS v Luki še vedno deljena.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER > Delovna inšpekcija je lani po nadzoru na območju pristanišča prepovedala Luki Koper opravljanje dela s poimensko navedenimi delavci družbe Encon z ugotovitvijo, da Encon ni registrirana agencija za posredovanje dela. Luka je sicer z Enconom že pred prejemom inšpekcijske odločbe prekinila sodelovanje zaradi drugih kršitev pogodbe. “Že s tem je bila odločba inšpektorata za delo de facto izvršena,” pravijo v Luki. Vseeno pa so se na odločbo inšpekcije pritožili na ministrstvo za delo, nato pa sprožili še upravni spor. Ali bodo v Luki po zavrnitvi zahtevali še revizijo postopka, še ni znano.

“Pravna praksa se spreminja”

V Luki Koper so se dosedaj med drugim opirali tudi na pravnomočni sodbi višjega sodišča v Kopru iz dveh drugih gospodarskih sporov, iz leta 2011 in 2016, v katerih je sodišče pritrdilo Luki, da pri IPS ne gre za posredovanje delavcev. Zdaj pa je upravno sodišče v primeru Encon zavzelo drugačno stališče in pritrdilo delovni inšpekciji. Predsednik sindikata KS 90 Peter Majcen ocenjuje, da gre očitno za spreminjanje pravne prakse. “Pravna praksa se začne spreminjati šele, ko država ugotavlja, da bi lahko bila oškodovana. V tem primeru, denimo, pri denarju, ki ponikne v IPS, pri plačanih davkih in prispevkih. Gre pa tudi za politično voljo, da se prekine model, ki je škodljiv ter etično in ustavno sporen, saj gre za neenako plačilo za enako delo. Lahko se samo vprašamo, kje je bila država vsa ta leta,” pravi Majcen.

V Luki Koper pa ravno v tem, da upravno sodišče v Novi Gorici pri odločanju ni upoštevalo dveh predhodnih sodb višjega sodišča v Kopru, vidijo potrditev, da je šlo za odločanje zgolj za primer Encon in da to ne prejudicira razmerja z vsemi drugimi IPS. Upravno sodišče je namreč zapisalo, da sodb višjega sodišča ni upoštevalo, ker se nanašata na druge subjekte in drug predmet sporov, za upravno sodišče pa je bila ključna presoja konkretnih razmerij med Luko in družbo Encon in njenimi delavci.

Bo inšpekcija enako ugotovila pri drugih IPS?

Toda kako bodo v Luki preprečili, da bi obiski delovnih inšpekcij pri drugih IPS ne prinesli vsakokratnih ugotovitev, da gre za najemanje delavcev in s tem nove prepovedi kot pri Enconu?

Pravijo, da so od takrat jasneje razdelali dajanje navodil delavcem pri IPS in nadzor nad njimi. Pomemben element za ugotavljanje, ali gre za posredovanje dela, je namreč prav v tem, kdo daje navodila delavcem pri IPS in jih nadzira. V Luki trdijo, da so s pritožbo na upravno sodišče v primeru Encon pridobili pravno zavezujoče mnenje, ki jim pritrjuje v tem, da zaposleni v Luki Koper ne smejo dajati navodil zaposlenim pri IPS, kako naj izvedejo naročeno storitev (to opravlja delovodja pri IPS), lahko pa zaposleni v Luki dajejo navodila in nadzirajo zaposlene pri IPS, ko gre za obveznosti, ki jih ima Luka kot koncesionar v pristanišču.

V sindikatu KS 90 so po drugi strani prepričani, da je po tej sodbi upravnega sodišča jasno, da model IPS ni primeren.

Luka ima obsežen načrt zaposlovanja

Uprava Luke Koper, ki jo vodi Drago Matić, je problematiko IPS, ki so v podjetju že več kot 20 let, začela reševati. V novi strategiji izvajanja osnovne pristaniške dejavnosti so določili več dejavnosti, ki jih bodo odslej opravljali izključno zaposleni in zanje ne bodo več najemali storitev IPS. Tako so v poslovnem načrtu za leto 2018 predvideli 232 novih zaposlitev, postopno v naslednjih petih letih pa približno 500 ljudi. A nadzorni svet, ki ga vodi Rado Antolovič, je poslovni načrt že nekajkrat zavrnil, tudi zaradi dodatnih stroškov, ki bi jih obsežno zaposlovanje prineslo. Sindikalist Peter Majcen meni, da je to dober načrt, a po njegovem bi bilo treba zaposlovanje še pospešiti.


Najbolj brano