Kopitarjevi čevlji

Včeraj je zdravstveno ministrstvo sklenilo javno razpravo o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi. Gre za ključni zakon, ki bo odločal o kakovosti življenja vseh ostarelih; sedanjih in bodočih.

Že zato ljudje in strokovnjaki, zlasti iz sociale, pristojni za to oskrbo, zahtevajo dobro premišljen izdelek. Naslonjen mora biti na stroko in dosedanje dobre prakse.

Dobrih 60.000 ljudi je od ene od oblik dolgotrajne oskrbe že zdaj življenjsko odvisnih. Vsi si je že zdaj ne zmorejo privoščiti. Dosedanji sistem omogoča veliko vseh vrst pomoči z razvejanim sistem financiranja, v njem sodelujejo tudi proračuni občin. Izkušnje so dobre, ostareli, zlasti revnejši, so hvaležni.

Pa se je vmešalo zdravstveno ministrstvo. Zakon je spisalo samo, strokovnjake iz sociale so prezrli. Tudi njihove izkušnje so prezrli. Sistemi dobre prakse po mnenju socialne stroke v njem niso vgrajeni, kar je lahko škodljivo. Prvi izračuni menda potrjujejo, da bi po novem mnogi starostniki, zlasti revnejši, za te usluge plačevali več kot doslej. Za domsko oskrbo menda od 100 do 800 evrov na mesec več. Mnogim menda že dodeljene pravice ne bi več pripadale, ker naj bi imele prednost zdravstvene, socialne pa menda ne.

Zato socialna stroka in društva upokojencev svarijo, da gre za pomanjkljivo, škodljivo skrpucalo. Začenja pri A, izpušča mnogo poglavij, konča pa pri Ž - ko zbrani denar (brez natančnih navedb kdo, kje, kako ...), hkrati z nadzorom in odrejanjem pravic poveri kar zdravstveni zavarovalnici ZZZS.

Posega menda tudi v temeljni koncept domov upokojencev, ki so zrasli zlasti s samoprispevki ljudi. Namenjeni so ustvarjalnemu, kakovostnemu življenju ostarelih, da se družijo, ohranjajo čilost ... Deloma so res tudi zavetje bolnih, nepokretnih, a zato, ker ni negovalnih bolnišnic. Novi zakon pa domove levi prav v slednje, kar se zdi nedopustno.

Svarila ljudi omenjajo, da tudi tokrat še kako velja Prešernov opomin o čevljih in Kopitarju. Tudi za ta zmazek.


Preberite še


Najbolj brano