Matura: primorske šole so obrusile deset diamantov

Za maturante je napočil trenutek resnice: včeraj ob sedmih zjutraj je državni izpitni center (RIC) na svoji spletni strani objavil rezultate splošne mature. V prvih desetih minutah si je rezultate ogledala več kot polovica maturantov. S tem, da so na splošni maturi dosegli prav vse točke, se lahko pohvali 15 gimnazijcev, med njimi dva Primorca. Rezultate poklicne mature je RIC objavil pred tednom dni. Na poklicni maturi je z vsemi točkami blestelo 59 dijakov poklicnih srednjih šol, med njimi osem iz primorskih šol.

Direktor RIC Darko Zupanc (z leve), predsednik komisije za 
splošno maturo Blaž Zmazek, ministrica Maja Makovec 
Brenčič in predsednik komisije za poklicno maturo Boris 
Dular so včeraj čestitali vsem, ki so na maturi dosegli svoje 
cilje.  Foto: STA
Direktor RIC Darko Zupanc (z leve), predsednik komisije za splošno maturo Blaž Zmazek, ministrica Maja Makovec Brenčič in predsednik komisije za poklicno maturo Boris Dular so včeraj čestitali vsem, ki so na maturi dosegli svoje cilje.  Foto: STA

LJUBLJANA > V splošnem velja, da letošnja generacija od predhodnih ne odstopa ne navzgor ne navzdol. Splošno maturo je letos opravljalo 6376 kandidatov; uspešno jo je pravilo 5699, kar je 93,45 odstotka kandidatov. Poklicne mature so se udeležil 8003 kandidati; uspešnih je bilo 7012 oziroma 93,2 odstotka vseh.

Dekleta so uspešnejša

Tudi letos so se dekleta odrezala bolje od fantov. Med 260 zlatimi maturanti, ki so na splošni maturi dosegli od 30 do 34 točk, je 161 deklet in 99 fantov. Med 15 diamantnimi maturanti, ki so zbrali vseh 34 točk, je devet deklet. Na poklicni maturi je prav vse točke zbralo 43 deklet in 16 fantov.

Primorski diamanti

Na splošni maturi sta vseh 34 točk dosegla Aljaž Bratina (Vipava) in Marjana Gerželj (Sežana). Na poklicni maturi so vse točke dosegli Eva Bužanin (Sežana), Anja Gjörek (Izola), Maja Jazbec (Nova Gorica), Angie Logar (Postojna), Luna Počkaj (Izola), Rok Pogelšek (Nova Gorica), Rok Skerbiš (Piran) in Saša Uljan (Izola).

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je kot dobro izpostavila to, da so maturanti z najvišjim številom točk enakomerno razporejeni po Sloveniji. 260 zlatih maturantov, ki so opravljali splošno maturo, prihajajo s 43 gimnazij. Med njimi so gimnazije v Ajdovščini, Idriji, Kopru, Novi Gorici, Piranu, Postojni, Sežani, Tolminu in Vipavi. 284 zlatih maturantov poklicne mature prihaja s 77 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

Letos prvič certifikat o znanju jezika

Državni izpitni center je na podlagi ocene pri tujem jeziku maturantom letos prvič izdal mednarodno primerljive certifikate o znanju tujega jezika. Certifikat z evropsko ravnjo znanja si je pridobilo približno 8300 maturantov, ki so dokazali, da jezik obvladajo na ravni B1 ali B2.

Splošna matura v številkah:

> 35 maturitetnih predmetov,

> 32.956 izvedenih izpitov,

> 68.843 izpolnjenih izpitnih pol,

> 1125 zunanjih ocenjevalcev,

> 20,10 v povprečju doseženih točk pri tistih kandidatih, ki so maturo opravljali prvič.

To je pomemben certifikat, ki služi kot dokazilo o znanju jezika pri prijavah na tuje fakultete ali iskanju dela v tujini. “S tem se olajša mobilnost na področju izobraževanja in dela,” je poudarila ministrica. Napovedala je, da bodo na ministrstvu jeseni začeli še s postopki izdajanja certifikatov za nazaj: “Gre za precejšen zalogaj, a s tem lahko veliko dodamo posameznemu občanu, da se lažje umešča na trg dela doma ali kjer koli drugje.”

Šest predmetov ocenjenih prek računalnika

Pristojni za izvedbo mature so včeraj izpostavili, da je zrelostni izpit tudi letos potekal brez kršitev izpitne tajnosti, zato so rezultati merodajni in verodostojni. Državni izpitni center je letos naredil korak naprej tudi pri ocenjevanju izpitnih pol. Začeli so z uvajanjem e-ocenjevanja. Letos so prek računalnika ocenili šest predmetov, do leta 2021 pa naj bi ocenjevalci na takšen način ocenili vse izpitne pole.

Kandidati, ki niso opravili mature ali želijo izboljšati svoj rezultat, se lahko k jesenskemu roku splošne mature prijavijo le še danes.

Pri e-ocenjevanju izpitna komisija izpitne pole preslika na računalnik, ocenjevalci pa jih nato ocenjujejo na domačem računalniku. Kot je pojasnil direktor RIC Darko Zupanc, zaradi e-ocenjevanja pol ni treba prevažati po vsej Sloveniji in s tem tvegati, da se po poti izgubijo. Pri dvojnem ocenjevanju ni treba izgubljati časa s pošiljanjem pol od enega do drugega ocenjevalca, saj lahko ocenjevalca test ocenjujeta hkrati. “Največja prednost pa se bo, upamo, pokazala pri kakovosti,” pravi Zupanc. Z e-ocenjevanjem namreč vzpostavljamo hierarhijo zunanjega ocenjevanja; to pomeni, da bodo imeli glavni ocenjevalci ves čas nadzor, kako ocenjuje neka skupina ocenjevalcev.

JANA KREBELJ

Splošna matura je potekala na 83 gimnazijah, poklicna pa na 143 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih.


Najbolj brano