Sodišče Agroindu dovoli dokončanje nujnih poslov

Okrožno sodišče v Novi Gorici, ki je v torek ponovno začelo stečaj družbe Agroind, je danes objavilo sklep, s katerim stečajnemu upravitelju dovoljuje končati nujne posle v družbi. Gre za odprodajo zalog vina trgovskim verigam, ki tudi po začetku stečaja niso odpovedale pogodb z Agroindom, navaja sodišče.

Okrožno sodišče v Novi Gorici, ki je v torek ponovno začelo 
stečaj družbe Agroind, je danes objavilo sklep, s katerim 
stečajnemu upravitelju dovoljuje končati nujne posle v 
družbi.  Foto: Leo Caharija
Okrožno sodišče v Novi Gorici, ki je v torek ponovno začelo stečaj družbe Agroind, je danes objavilo sklep, s katerim stečajnemu upravitelju dovoljuje končati nujne posle v družbi.  Foto: Leo Caharija

VIPAVA > Sodišče je podoben sklep stečajnemu upravitelju Agroinda izdalo že po prvič začetem stečaja maja letos, a se je, kot je znano, na izdan sklep o začetku stečaja pritožil večinski lastnik, ukrajinska družba Demistone Holding, ki je Agroind obvladovala prek podjetja Vipavski vinograd.

Višje sodišče v Ljubljani je pritožbi ugodilo in razveljavilo izpodbijani sklep o stečaju ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. Novogoriško sodišče pa je v ponovljenem postopku v torek ponovno začelo stečaj Agroinda, a sprejeti sklep o začetku stečaja še ni pravnomočen.

Agroind bo lahko glede na danes objavljen sklep sodišča svojim odjemalcem vino prodajal po dosedanjih in ne po likvidacijskih cenah, ki bi bile nižje.

Maja letos je bilo v cisternah Agroinda več kot 1,7 milijona litrov odprtega vina, avgusta in septembra pa se začenja nov cikel pridobivanja in predelave grozdja za ustvarjanje novih zalog vina za prodajo.

"Ustavitev cikla bi povzročila veliko zmanjšanje zalog. Z daljšo prekinitvijo dobav in z zmanjšanjem zalog bi dolžnik izgubil redne odjemalce, kar pa je zaradi morebitnega nadaljevanja poslovanja in prodaje dolžnika kot poslovne celote vsekakor zelo pomembno," navaja sodišče. Ocenjuje, da je končanje poslov nujno tako za preprečitev zmanjšanja stečajne mase kakor tudi za najugodnejše unovčenje stečajne mase.

Sklep sodišča, ki je objavljen na spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve, navaja še, da je opravljanje nujnih poslov dovoljeno za čas najkasneje do 31. januarja 2017.

STA


Najbolj brano