Kraška sivka na prvi razstavi po 43 letih

“Donedavno najpomembnejše pasma goveda na svetu - rjava pasma - je v Sloveniji ogrožena, a njeni rejci se ne damo.” Tako sta minuli vikend izzveneli razstava in okrogla miza o tej pasmi goveda v Dolenji vasi ob prazniku krajevne skupnosti Senožeče. Absolutna šampionka med kravami tekmovalkami je postal krava Mojca rejca Nika Medena iz Senožeč.

Niku Medenu in njegovi kravi Mojci je lento oziroma  kravji zvonec podelil dr. Janez Verbič Foto: Bogdan Macarol
Niku Medenu in njegovi kravi Mojci je lento oziroma kravji zvonec podelil dr. Janez Verbič Foto: Bogdan Macarol

DOLENJA VAS > “Populacija rjavih krav se je v zgolj nekaj desetletjih zelo zmanjšala in predstavlja v naši državi le še 11 odstotkov kontroliranih krav, ob tem pa se zmanjšuje tudi število prvih osemenitev z biki rjave pasme. Po vseh kazalcih je pasma ogrožena,” je v soboto opozorila predsednica Zveze rejcev govedi rjave pasme Slovenije Sonja Arlič. Toda kraška sivka, kot jo ljubkovalno imenujejo na Krasu, je zelo primerna za kmetovanje na območjih, kjer ekstenzivna reja ni mogoča. Na Krasu ima rjava pasma svojo domovinsko pravico vsaj od leta 1880. Ob križanju domačih živali s tujimi je pasma pridobila pomembne lastnosti: odpornost, prilagodljivost, dobro plodnost, čvrste parklje in sposobnost na izkoriščanja velikih količin voluminozne krme, zaradi česar je primerna za ekološko rejo.

Med vsemi pasmami v Sloveniji ima najvišjo vsebnost beljakovin v mleku, kar ji daje poseben pomen pri sirarjenju. “Zaradi velike konkurenčnosti in globalizacije na področju selekcije postaja reja avtohtonih in tradicionalnih pasem vse manj zanimiva. Velik vpliv na te pasme ima dokup plemenskega materiala iz drugih populacij, s katerim vnašamo predvsem gene za trenutno komercialno najbolj zanimive lastnosti, kot sta hiter prirast mesa in velika mlečnost ob močni krmi. Izgublja pa se prilagojenost teh pasem na lokalne razmere,” je pojasnil starosta slovenskih govedorejskih strokovnjakov dr. Janez Verbič.

Z željo, da bi ohranili slovensko podeželje živo, poseljeno in obdelano, kar je na Krasu še težje kot drugod, so v Dolenji vasi ob krajevnem prazniku pripravili razstavo in okroglo mizo o rjavi pasmi goveda. To je bila prva razstava te pasme goveda na Krasu po letu 1969, ko sta bili v Lipici evropska konferenca rejcev rjavega goveda in druga državna razstava rjavega goveda.

Tokrat so rejci pripeljali na ogled 26 živali te pasme. Glavni ocenjevalec Matic Rigler je med plemenskimi telicami izbral za šampionko kravo Sonjo iz reje družine Meden Iz Senožeč, med brejimi plemenskimi telicami pa Pepelko rejca Julijana Bratuža iz Čepovana. Med mlajšimi kravami je postala šampionka Maca rejca Marka Lapanje iz Dabra pri Slapu ob Idrijci, med starejšimi kravami pa Mojca družine Meden iz Senožeč, ki je postala tudi absolutna zmagovalka.

Kljub nehvaležnim časom so rejci optimisti. “Za nove generacije je samo preživetje premalo in zdi se, da je tudi čas romantične navezanosti na to pasmo minil. Imamo izjemno bogastvo, ki se ga še ne zavedamo prav in ga zato tudi ne znamo povsem izkoristiti. Današnji čas je čas novih izzivov,” so zapisali v sklepih okrogle mize.

BOGDAN MACAROL


Najbolj brano