Zahtevajo pločnik, protihrupne ograje in podhod

Divaška občina je v okviru gradnje drugega tira od Slovenskih železnic zahtevala ureditev dveh novih podhodov nekaj prometnih poti zaradi varnosti. Če bodo zahteve uresničene, se prebivalcem tako imenovanega divaškega trikotnika na otočku med železniškimi tiri obeta povezava do mesta.

Divaška občina bo poslej brez direktorja občinske uprave. Mesto na županovi levici na  sejah občinskega sveta bo nekaj časa še  ostalo prazno.
Divaška občina bo poslej brez direktorja občinske uprave. Mesto na županovi levici na sejah občinskega sveta bo nekaj časa še ostalo prazno. 

DIVAČA> Na zadnji seji občinskega sveta, ki je zaradi dolžine bila sklicana v dveh različnih dneh, so najprej sprejeli zaključni račun za lani. Prihodkov je bilo za 5,3 milijona evrov, odhodkov pa za 350 tisočakov več.

Z aprilom se je iztekel mandat direktorja občinske uprave Iztoka Felicjana. Novega razpisa ni bilo, a ga tudi ne bo, je včeraj za PN pojasnil župan Drago Božac. Zaradi racionalizacije se je župan odločil, da bo za zdaj poizkusil voditi občino brez direktorja. “Če ne bo šlo brez te funkcije, lahko še vedno naredimo razpis. Vsako delovno mesto namreč toliko stane. Vsi delavci, ki samostojno opravljajo dela v upravnem postopku imajo vsa potrebna pooblastila in bodo samostojno vodili postopek na prvi stopnji odločanja,” je pojasnil Božac. Felicjan ostaja v skladu z individualno pogodbo, ki jo je podpisal prejšnji župan, zaposlen na občini kot svetovalec.

Veliko besed pa je bilo namenjenih državnemu lokacijskemu načrtu (DLN) za drugi železniški tir med Divačo in Koprom. Občina na podlagi soglasnega mnenja občinskega sveta zahteva kar deset popravkov ali dodatkov. Najpomembnejši je podhod do predela mesta, ki ga je železniška proga obdala z vseh strani: ko so ukinili prehod čez progo, je prebivalcem ostalo le, da se do mesta odpravijo po več kilometrov dolgi poti naokoli. Večina sprehajalcev, ki gre iz mesta v gozd, prepovedi sicer ne upošteva, uradno pa jih lahko doleti tudi kazen v znesku 400 evrov. Podhod, ki doslej ni bil načrtovan, bi to rešil in olajšal življenje prebivalcev v divaškem trikotniku.

Zaradi varnosti pa občina zahteva še gradnjo podhoda pod progo, ki bi povezal divaško učno pot z Divaško jamo. Oba podhoda sta potrebna ne le za normalno življenje meščanov iz trikotnika in meščanov na sprehodih v naravo, ampak tudi zaradi turistov in turističnega potenciala Divaške jame.

Ali bodo zahteve upoštevane, je sedaj odvisno od države. Občinski svetnik Dobrivoje Subić je včeraj za PN povedal, da bo občina vztrajala pri zahtevah. Dodal je, da mora občina dati še nekaj soglasij za gradnjo drugega tira, zato se njene volje ne bo dalo ignorirati. “O tem smo bili soglasni tako na odboru za prostorsko planiranje kot v občinskem svetu,” je bil odločen Subić.

Svetniki so potrdili tudi predlog o zamenjavi parcele v Naklem pri Škocjanu s Parkom Škocjanske jame. Tako bi namreč pridobili parcelo v lasti Parka za novo mrliško vežico za pokopališčem, kjer bodo tudi lapidarij in sanitarije.

TINO MAMIĆ


Najbolj brano